unsplash-hhq1Lxtuwd8-me

Usein ky­sy­tyt ky­sy­myk­set

Mikä on ko­ti­si­vu­ko­ne?

Ovat­ko Oi­do­mil­la teh­dyt ko­ti­si­vut res­pon­sii­vi­set?

Kan­nat­taa­ko net­ti­si­vut teh­dä Oi­do­mil­la vai WordPres­sil­lä?

Voin­ko ko­keil­la Oi­do­mia il­mai­sek­si?

Pi­tää­kö mi­nul­la olla eril­li­nen hos­ting-pa­ket­ti?

Voin­ko ti­la­ta teil­tä do­mai­ne­ja?
unsplash-8xAA0f9yQnE-me

Kysy meil­tä li­sää!

As­kar­rut­taa­ko jo­kin asia? Voit lä­het­tää ky­sy­myk­se­si vie­rei­sel­lä lo­mak­keel­la tai si­vun oi­keas­ta ala­reu­nas­ta löy­ty­vän chat-laa­ti­kon kaut­ta. Vas­taam­me mah­dol­li­sim­man pian.

* Pakollinen kenttä

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Oi­dom Oy

Fir­don­ka­tu 2

00520 Hel­sin­ki

y-tun­nus: 3122671-5


Tuki

sup­[email protected]­dom.com

sup­port.oi­dom.com/fi/


Oi­dom - ko­ti­si­vu­ko­ne

Oi­dom on hel­poin tapa teh­dä net­ti­si­vut. Täl­lä ko­ti­si­vu­ko­neel­la pää­set luo­maan it­sel­le­si si­vus­ton jota on help­po käyt­tää ja päi­vit­tää.

© Oi­dom  2020. Kaik­ki oi­keu­det pi­dä­te­tään.

Your text