color code book

Net­ti­si­vu­jen si­vu­poh­jat

Oidom-sivun tekeminen alkaa aina sivupohjan valinnasta. Voit valita perustan sivustollesi valmiista sivupohjistamme tai aloittaa (melkein) puhtaalta pöydältä ja lisätä tarvittavat osiot itse.


Käytä mitä vain nettisivupohjaa ilmaiseksi Oidomin kanssa.

Ennen kuin valitset sivupohjan, kannattaa käyttää hetki tulevan sivusi sisällön suunnitteluun: miten paljon tekstiä sivulle on tulossa ja millaisia muita elementtejä tarvitset. Vaikka osioiden lisäys ja poistaminen onkin Oidomin kautta helppoa, nopeiten pääset alkuun, kun valitun sivupohjan rakenne on jo valmiiksi samanlainen millaiseksi haluaisit oman sivusi. Valittuasi sivupohjan pääset heti muokkaamaan sen värit ja fontit haluamaksesi. Voit myös ohittaa teeman räätälöinnin ja ryhtyä heti korvaamaan valmiiksi lisättyjen osioiden sisältöä omillasi.


Alle olemme listanneet tällä hetkellä sivustosi perustaksi valittavissa olevat sivupohjat.

Klikkaamalla sivupohjan kuvaa pääset kokeilemaan demosaittia.

1650615672934_FI-saas-me.png

SaaS

Simppeli sivupohja yri­tyk­se­si ja/tai tuotteesi esit­te­lyyn

1650615673628_FI-logistiikka-me.png

Lo­gis­tiik­ka

Kattava sivupohja, jossa valmiina useita alasivuja ja lo­mak­kei­ta.

1650615795549_FI-startup-me.png

Start up

Kaikki mitä tarvitset yri­tyk­se­si en­sim­mäis­tä net­ti­si­vua varten tässä si­vu­poh­jas­sa!

1650615673278_FI-design-me.png

Design

Tee tästä näyt­tä­väs­tä si­vu­poh­jas­ta omasi valk­kaa­mal­la sopiva pääväri ja kor­vaa­mal­la sisällöt omillasi.

1650615673066_FI-valokuvaaja-me.png

Va­lo­ku­vaa­ja

Tässä väri- ja font­ti­va­lin­noil­taan pel­kis­te­tys­sä si­vu­poh­jas­sa kuvasi loistavat.

1645693627829_FI-harmonia-me.png

Harmonia

Pel­kis­tet­ty sivupohja olen­nai­sim­mil­la tiedoilla, jota on helppo lähteä muok­kaa­maan juuri oman ko­ti­si­vusi tar­pei­siin.

1645693631546_FI-motivaatio-me.png

Mo­ti­vaa­tio

Ku­va­pai­not­tei­nen pohja blo­gil­le­si.

1645693626609_FI-ehdokas-me.png

Ehdokas

Vaalit tulossa ja kotisivu vasta ajatuksen tasolla? Rakenna oma eh­do­kas­si­vus­to­si tällä pohjalla.

1645693625152_FI-crypto-me.png

Crypto

Yk­sisi­vui­nen esit­te­ly­si­vu tummalla vä­ri­maa­il­mal­la.

1645693629311_FI-makeita-unelmia-me.png

Makeita unelmia

Haluatko aloittaa oman blogin? Tässäpä varsin makea pohja siihen tar­koi­tuk­seen!

1616163705148_suola.png-me

Suola

Tässä tum­ma­poh­jai­ses­sa si­vu­poh­jas­sa ruo­ka­ku­vien värikkyys korostuu. Ne suo­ras­taan nos­tat­ta­vat veden kielelle.

1616163705115_pienikukkakauppa.png-me

Kuk­kakaup­pa

Kompakti, sym­paat­ti­nen yhden sivun koko­nai­suus pienelle yri­tyk­sel­le, jossa on varattu omat osionsa lyhyelle esit­te­lyl­le, re­fe­rens­si­ku­vil­le ja yh­teys­tie­doil­le.

1616163704792_portfolio.png-me

Portfolio

Tässä ra­ken­teel­taan sekä vä­ri­maa­il­mal­taan ää­rim­mil­leen pel­kis­te­tys­sä si­vu­poh­jas­sa, lisätyt kuvat saavat puhua puo­les­taan

1616163705076_luovatoimisto.png-me

Luova toimisto

Tässä yk­si­vui­ses­sa si­vu­poh­jas­sa on valmiit osiot, joiden avulla pystyt kertomaan pe­rus­tie­dot yri­tyk­ses­tä­si sekä lisäämään asiak­kai­de­si suo­sit­te­lut.

1616163705117_syyskarkelot.png-me

Syys­kar­ke­lot

Ta­pah­tu­ma­si­vun muotoon ra­ken­net­tu sivupohja sisältää yk­sin­ker­tai­sen si­vu­ra­ken­teen ja syksyisen vä­ri­tee­man, jota voit helposti ha­lu­tes­sa­si vaihtaa.

1616163705133_kuumintahottia.png-me

Kuuminta hottia

Tällä si­vu­poh­jal­la esittelet helposti tuot­tei­de­si omi­nai­suu­det tekstin ja kuvin. Voit tar­vit­taes­sa helposti muokata pas­tel­li­mais­ta vä­ri­maa­il­maa ha­lua­maa­si suuntaan.

1616163705104_paivaunia.png-me

Päiväunia

Tämä sivupohja rakentuu blogiin li­sä­tyis­tä ar­tik­ke­leis­ta. Voit ha­lu­tes­sa­si tietenkin lisätä sivullesi muutakin sisältöä kuin ar­tik­ke­le­ja.

1616163705191_taksi.png-me

Taksi

Tak­siy­ri­tyk­sen sivulta on en­siar­voi­sen tärkeää löytää heti mihin soittaa, kun kyytiä tarvitsee. Siitä on pidetty huoli tässä pohjassa, jossa on varattu tilaa myös pal­ve­lui­den esit­te­lyl­le ja hin­nas­tol­le

1616163705111_tassutarha.png-me

Tas­su­tar­ha

Tässä sym­paat­ti­ses­sa si­vus­to­koko­nai­suu­des­sa on varattu runsaasti tilaa kuville ja pal­ve­lui­den esit­te­lyl­le.

1616163705225_topposet.png-me

Töppöset

Tämä kont­ras­teil­la pelaava, tum­ma­sä­vyt­tei­nen sivupohja soveltuu mainiosti esi­mer­kik­si kausi­tuot­tei­den esit­te­ly­si­vuk­si.

1616163704944_jaanam.png-me

Jaana M.

Tar­vit­set­ko itsellesi port­fo­lion ja mah­dol­li­suu­den pitää blogia? Tämä sivupohja on ku­va­pai­not­tei­nen, mutta sisältää myös ar­tik­ke­li­nos­to­ja.

1616163705117_lounastauko.png-me

Lou­nas­tau­ko

Etätöiden mels­kees­sä lou­nas­tauot usein unohtuvat tai ovat ainakin muut­ta­neet muotoaan. Vaikka tilaukset hoi­tui­si­vat­kin pääosin muuta kautta, on hyvä pitää net­ti­si­vul­la saa­ta­vil­la ajan­ta­sai­nen tarjonta ja yh­teys­tie­dot. Tässä mainio pohja siihen.

1616163705125_omh-fi.png-me

OMH!

Tässä yk­sisi­vui­ses­sa yri­ty­se­sit­te­lys­sä on valmiiksi mallailtu omat osionsa in­fo­teks­til­le, hin­nas­tol­le, si­jain­nil­le sekä yh­teys­tie­doil­le. Unoh­ta­mat­ta tie­ten­kään ku­va­gal­le­ri­aa.

1616163705194_maijamatti.png-me

Maija&Matti

Harvoin pa­pe­ri­seen hää­kut­suun saa lisättyä kaikkea tar­peel­lis­ta tietoa, eikä niitä pysty lä­het­tä­mi­sen jälkeen päi­vit­tä­mään. Miksette tekisi in­fo­pa­ket­tian­ne helposti ajan tasalla pi­det­tä­vän net­ti­si­vun muotoon?

1616163704796_tyhjasivupohja.png-me

Tyhjä sivupohja

Aloita sivustosi (melkein) puhtaalta pöydältä! 

Tässä si­vu­poh­jas­sa on lisättynä vain etusivu, mutta kaikki osiot ja toi­min­nal­li­suu­det, jotka löytyvät muista si­vu­poh­jis­ta ovat luon­nol­li­ses­ti li­sät­tä­vis­sä myös tähän pohjaan.

Etkö löydä si­vu­poh­jis­ta sopivaa?

Valmiiksi työstämistämme sivupohjista uupuu ainakin yksi olennainen asia: Sinun sisältösi. Voit huoletta valita käyttöösi minkä vain tarjolla olevista sivupohjista sillä pystyt muokkaamaan värit, fontit ja sisällöt omalle sivullesi sopiviksi. Jos kuitenkin haluaisit aloittaa uuden kotisivusi rakennuksen juuri sinun toimialallesi räätälöidyllä sivupohjalla, vinkkaa meille millainen sivupohja tarjonnastamme vielä puuttuu.


Sisällytä ehdotukseesi tieto millaista nettisivua olet tekemässä ja/tai millä toimialalla olet. Kerro myös millaisia ominaisuuksia kotisivusi käyttäjä tarvitsee.