A sea of green Lego. Who doesn't feel happy with that?

Kotisivut kasaan osioiden avulla

Oidom-sivustot on tehty yksittäisistä sivuista, jotka taasen rakentuvat erilaisista osioista. Valmiisiin osioihin on määritelty etukäteen ulkoasu sekä rakenne ja sinun tarvitsee yk­sin­ker­tai­sim­mil­laan vain vaihtaa esimerkkisisältöjen tilalle oma sisältösi.

assorted-color abstract painting

20+ erilaista osio­tyyp­piä

Omat osiot eri­lai­sil­le si­säl­löil­le

Oidomissa on tällä hetkellä valittavissa lähes 30 erilaista osiotyyppiä. Näiden joukosta löytyy omat osionsa hyvinkin erilaisilla sisällöille. Olemme suunnitelleet ja toteuttaneet osiomallit perinteisten tekstiosioiden lisäksi muun muassa yh­tey­den­ot­to­lo­mak­keel­le, kuvagallerialla ja aikajanalle. Lähes jokaiselle osiolle on valittavissa myös vaihtoehtoisia asettelumalleja (ts. designeja). 


Alempaa tältä sivulta löydät listan saatavilla olevista osioista ja niiden käytöstä. Lisäämme uusia osiotyyppejä lähes jokaisessa isommassa päivityspaketissa.

Osion lisäys Oidomissa

1633506789495_osion-lisays-og.gif

1. Klikkaa plus-pai­ni­ket­ta

Osion lisäämisen aloitat klikkaamalla plus-painiketta joko vasemmasta sivupalstasta tai oikealta osioiden välistä. Klikkauksen jälkeen selaimeesi avautuu näkymä, josta pääset valitsemaan lisättävän osion.


2. Valitse sopiva osio­tyyp­pi

Vasemmalta sivupalstasta löydät kaikki lisättävissä olevat osiot. Yläosan valintojen avulla pääset etsimään suoraan haluamasi osion sisältötyypin tai hakusanan perusteella. Kun löydät sopivan osion, klikkaa sitä.


3. Valitse asettelu

Lähes kaikille osioille on saatavilla erilaisia asettelumalleja. Näet osion esikatselun oikealla ja voit vaihtaa mallia vasemmasta sivupalstasta. Kun olet tyytyväinen näkemääsi voit lisätä osion klikkaamalla painiketta vasemmasta sivupalstasta.

Saa­ta­vil­la olevat osiot

Osiot teks­ti­pai­not­tei­sil­le si­säl­löil­le


Vi­su­aa­li­set osiot (kuva/video)


In­te­rak­tii­vi­set osiot


Osiot eri­lais­ten listojen te­ke­mi­seen


Osiot ar­tik­ke­li­si­säl­tö­jen nostoihin (mm. blogi, uutiset)

Surface Book

Uutta! Mo­ni­puo­li­sem­pi osio­edi­to­ri

Etkö löydä ny­kyi­sis­tä osioista juuri tietylle si­säl­löl­le­si sopivaa ra­ken­net­ta? Siinä missä valmiiden osioiden käyttö on helppoa ja nopeaa, on myös ti­lan­tei­ta, joissa olisi hyvä päästä muok­kaa­maan ja lisäämään osion ele­ment­te­jä nykyistä vapaammin.
Oidomista löydät myös mah­dol­li­suu­den rakentaa osiosi elementti ele­men­til­tä itse.