blue cube toy lot close-up photography

Oidomin omi­nai­suu­det

Help­po si­säl­lön­muok­kaus

Monessa perinteisemmässä si­säl­lön­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mäs­sä kotisivujen sisällön editointinäkymä ja varsinainen sivu ovat eriytetty toisistaan. Oidomissa WYSIWYG-editori on upotettu kotisivujen sisään, jolloin tekstien tyylit ja kuvien paikat vastaavat oikean sivun asetuksia. Eli pää­set lisäämään ja muok­kaa­maan si­säl­tö­jä suo­raan kotisi­vu­nä­ky­mäs­sä. Tällöin näet te­ke­mä­si muu­tok­set ja nii­den vai­ku­tuk­set kotisivujesi ul­koa­suun heti ilman erillisiä esikatseluvaiheita ja saat tehtyä tarvittavat korjaukset ennen kuin julkaiset kotisivut uudestaan.

Rää­tä­löi­tä­vis­sä oleva ulkoasu

Kun lähdet tekemään kotisivuja, voit va­li­ta ul­koa­sun val­miik­si suun­nit­te­le­mis­tam­me mal­li­poh­jis­ta. Mi­kä­li sivu­poh­ja vä­ri­va­lin­toi­neen ei­ kui­ten­kaan ole ihan sel­lai­nen kuin ha­luat, voit muo­ka­ta sitä oman makusi mukaan milloin vain.

Helposti li­sät­tä­vät osiot eri tar­koi­tuk­siin

Jos tarvitset kotisivuillesi enemmän osioita mitä valmiit sivustopohjat tarjoavat: ei hätää, pystyt lisäämään osioita lisää kattavasta osiovalikoimasta, jota täydennämme säännöllisesti uusilla vaihtoehdoilla ja asettelumalleilla.

Si­sään­ra­ken­net­tu ku­va­pank­ki

Oi­do­mis­sa on si­sään­ra­ken­net­tu­na ku­va­pank­ki, jon­ka ku­via voit va­paas­ti hyö­dyn­tää kotisivusi kuvituksessa. Tämä tarkoittaa, että käy­tös­sä­si on Unsplash-pal­ve­lun päi­vit­täin täy­den­ty­vä ku­va­vir­ta, jos­sa on yli 900 000 kuvaa.

Jatkuva kehitys

Tällä sivulla on esiteltynä vain murto-osa Oidomin ominaisuuksista. Kotisivukonetta kehitetään myös jatkuvasti eteenpäin käyttäjiltä tulevien toiveiden perusteella. Parhaan kuvan Oidomin tarjoamista mahdollisuuksista saat, kun luot oman tilisi ja kokeilet itse miten helppoa kotisivujen teko parhaimmillaan on.

Oidom - ko­ti­si­vu­ko­ne 

Oidom on helpoin tapa tehdä nettisivut. Tällä kotisivukoneella pääset luomaan itsellesi sivuston jota on helppo käyttää ja päivittää.

Tuki Oy

Ohjeet


Asiakaspalvelu ma-su  (9-19):19)

Sähköposti: [email protected]

YhteydenottolomakeOidom Oy

Firdonkatu 2

00520 Helsinki

y-tunnus: 3122671-5


Kielet

Suomi

English

© Oidom  2021. Kaikki oikeudet pidätetään.