Teeman asetukset

Teeman hallinta löytyy Asetukset-välilehden takaa löytyvästä Teemat-kohdasta.

1637052819435_teema-1.png-me

Sivuston teemassa määritellään sivustolla käytössä olevat värit ja fontit. Sivupalkin oikealla puolella oleva näkymä (sivusto) päivittyy tekemiesi valintojen perusteella.  Käytössä olevaa teemaa voit vaihtaa ylhäällä  teemakuvan päällä olevien nuolien avulla.

1637052894540_teeman-asetukset.png-me

Värit

Kussakin teemassa on käytössä neljä en­sisi­jais­ta väriä, joita voit muokata.

  • Pääväriä käytetään mm. pai­nik­kei­den ole­tus­tyy­leis­sä ja ak­tii­vi­sen va­lik­ko­lin­kin ko­ros­tuk­seen
  • Tummaa väriä käytetään ole­tuk­se­na sivuston ot­si­kois­sa. Sitä voidaan käyttää myös teks­ti­vä­ri­nä vaaleilla taus­toil­la.
  • Vaaleaa väriä voidaan käyttää tummilla taus­toil­la.
  • Harmaata väriä voidaan hyödyntää esim. osioiden taus­ta­vä­ri­nä.


Fontit

Teemalle voi määrittää ha­lua­man­sa fontit seu­raa­viin ele­ment­tei­hin:

  • Lei­pä­teks­tin fontti on sivuston ole­tus­font­ti, jota käytetään ta­val­li­ses­sa tekstissä
  • Ot­sik­ko­jen fonttia käytetään osioiden ot­si­kois­sa ja muissa lei­pä­teks­tiä suu­rem­mis­sa teks­teis­sä. Footerin ot­sik­ko­font­tia käytetään sivuston alapalkin ot­sik­koe­le­men­teis­sä.
  • Valikon fonttia käytetään na­vi­gaa­tios­sa ja pai­nik­kei­den fonttia sivuston pai­nik­keis­sa.


Tekstin väri

Si­säl­tö­jen tekstien väriä pystyt ha­lu­tes­sa­si vaih­ta­maan si­säl­tö­edi­to­rin työ­ka­lu­pal­kis­ta löytyvän tekstin väri -ikonin takaa. Si­säl­tö­edi­to­riin pääset klik­kaa­mal­la jotain sisältöä si­vus­tol­la. Ennen uuden värin va­lit­se­mis­ta tulee vielä tekstistä valita maa­laa­mal­la se osa, jonka väriä on tarkoitus muuttaa.

1637052988098_tekstin-vari.png-me