Ovatko Oidomilla tehdyt kotisivut res­pon­sii­vi­set? Toi­mi­vat­ko ne pu­he­li­mel­la?

Kyl­lä, Oi­do­mil­la teh­ty si­vus­to on au­to­maat­ti­ses­ti yh­teen­so­pi­va niin kän­ny­kän, table­tin kuin tie­to­ko­neen kans­sa, sil­lä si­vus­to mu­kau­tuu käy­te­tyn lait­teen näy­tön koon mu­kaan. Oi­dom tu­kee Android-lait­tei­ta sekä Applen iP­ho­nea ja iPa­dia.


Pystyt myös muokkaamaan sivujasi ja niiden sisältöä puhelimen kautta.