Ha­ku­ko­neop­ti­moin­ti (SEO): kuvan tie­dos­to­ni­men ja alt-tekstin sekä kuvauksen muut­ta­mi­nen

Tässä ohjeessa käydään läpi kuvan tiedostonimen, alt-tekstin ja kuvauksen muuttaminen Oidomissa. Erityisesti tiedostonimen ja alt-tekstin lisäämisestä tai muuttamisesta on hyötyä ha­ku­ko­neop­ti­moin­nis­sa (SEO) ja esteettömyydessä.

Kuvan alt-tekstin ja tie­dos­to­ni­men muut­ta­mi­nen

 1. Kun olet Oidomissa, mene sivulle, jossa kuva on.
 2. Klikkaa kuvaa, jota haluat muokata ja sen kohdalta kak­si­päis­tä nuoli-ikonia. (Jos kuvasi on taus­ta­ku­va, pääset muok­kaa­maan sitä klik­kaa­mal­la va­sem­mas­ta sinisestä palkista ”Asetukset” ja sieltä Tie­dos­to­jen hallinta ja etsi sieltä haluamasi kuva ja valitse se klik­kaa­mal­la ko. kuvaa).
 3. Tie­dos­to­jen hal­lin­nas­sa klikkaa ”Muokkaa kuvan tietoja”.
 4. Nyt voit muokata tie­dos­to­ni­meä. Huo­maat­han, ettei tie­dos­to­ni­mis­sä kannata käyttää ääkkösiä, eri­kois­merk­ke­jä tai vä­li­lyön­te­jä. Tie­dos­to­ni­mes­sä voi vä­li­lyön­tien sijaan käyttää vä­li­vii­vaa (-). Tie­dos­to­ni­mes­sä voi käyttää esi­mer­kik­si sanoja, jotka kuvaavat kuvaa. Esi­mer­kis­sä kuvan nimeksi kir­joi­tet­tiin ”mc-laptop-3tb-ssd”. Oidomissa ei tarvitse laittaa kuvan päätettä. Omalla tie­to­ko­neel­la, jos kuva olisi esi­mer­kik­si .jpg, näkyy se tällöin tie­dos­to­ni­me­nä ”mc-laptop-3tb-ssd.jpg”.
 5. Kuvan otsikko -kohta näkyy Oidomin jul­kai­se­mal­la sivulla ns. alt-kentässä. Tähän on hyö­dyl­lis­tä kir­joit­taa ytimekäs kuvaus kuvasta. Voit hyödyntää alt-kentässä mah­dol­li­suut­ta kir­joit­taa kuvaan liittyviä avain­sa­no­ja ha­ku­ko­neop­ti­moin­tiin liittyen. Videon esi­merk­kiin kir­joi­tet­tiin ”Mc Laptop 3TB:n SSD-levyllä.
 6. Kuvan tie­dos­to­ni­mi ja alt-teksti on nyt muutettu. Alla vielä erikseen ohje kuvauksen muut­ta­mi­seen. Jos et sitä vielä lisää, niin voit tallentaa muutokset ja muista vielä julkaista, kun haluat muu­tok­sien näkyvän netissä.


Kuvan kuvauksen li­sää­mi­nen

Kuvausta voi hyödyntää esi­mer­kik­si Oidomissa ku­va­gal­le­rias­sa. Kuvaus näkyy tällöin ku­va­gal­le­rias­sa kuvien ala­puo­lel­la.

Kuvan kuvauksen li­sää­mi­nen:

 1. Klikkaa kuvaa, jota haluat muokata ja sen kohdalta kak­si­päis­tä nuoli-ikonia. (Jos kuvasi on taus­ta­ku­va, pääset muok­kaa­maan sitä klik­kaa­mal­la va­sem­mas­ta sinisestä palkista ”Asetukset” ja sieltä Tie­dos­to­jen hallinta ja etsi sieltä haluamasi kuva ja valitse se klik­kaa­mal­la ko. kuvaa).
 2. Tie­dos­to­jen hal­lin­nas­sa klikkaa ”Muokkaa kuvan tietoja”.
 3. Nyt voit muokata kuvan kuvausta. Ku­vauk­sel­le ei ole sääntöjä, mutta kannattaa pitää se yti­mek­kää­nä.
 4. Tallenna muutokset ja muista julkaista, kun haluat muutokset näkyviin net­ti­si­vuil­la.


Kuvauksen lait­ta­mi­nen päälle tai pois ku­va­gal­le­rias­sa

Edellisen videon lopussa voit nähdä, miten saat kuvauksen pois päältä tai päälle ku­va­gal­le­rias­sa.

 1. Klikkaa ku­va­gal­le­rian taustaa, jotta saat va­sem­mal­le ku­va­gal­le­rian asetukset näkyviin.
 2. Klikkaa va­sem­mal­ta osion ase­tuk­sis­ta ”Nä­ky­mä­va­lin­nat”
 3. Kohdasta ”Näytä kuvaus” voit laittaa ku­va­gal­le­rias­sa päältä tai pois päältä kuvauksen. Voit nähdä heti miltä kuvaus näyttää ku­va­gal­le­rias­sa.
 4. Kun olet muutokset tehnyt ja haluat nähdä muutokset ko­ti­si­vuil­la­si, muista vielä julkaista kotisivut.