Asetukset -välilehdeltä löydät sivuston laajuiset asetukset.

Ha­ku­ko­neop­ti­moin­ti

Voit seurantakoodien lisäyksen kautta lisätä sivulle myös erilaisia ulkoisia liitännäisiä, kuten esimerkiksi chatin. Ohjeen löydät täältä.


Yleisistä asetuksista pääset määrittämään hakukoneille näkyvän sivun nimen sekä oletuskuvan joka näytetään mm. sosiaalisen median jaoissa sivuilla, joissa ei ole erikseen määritelty omaa kuvaa. Ohjaukset-välilehdeltä pystyt selaamaan ja hallinnoimaan sivulle lisättyjä osoitteiden uudelleenohjauksia. Seuranta-välilehdeltä onnistuu seurantakoodien lisäys.

Eväs­te­va­roi­tus

Jos si­vus­tol­la­si on käytössä esi­mer­kik­si Google Analytics -seu­ran­ta­koo­di tulee sivulla käyttäjää in­for­moi­da sen käytöstä. Täältä pystyt lait­ta­maan huo­mau­tuk­sen päälle ja mää­rit­te­le­mään sen asetukset.


Yleiset sivustoon liittyvät asetukset

Sivusto-kohdan alta pystyt lisäämään sivullesi faviconin, joka näytetään selaimen osoi­te­ri­vin va­sem­mas­sa laidassa ja esi­mer­kik­si sivun nimen vieressä, jos se lisätään selaimen kir­jan­merk­kei­hin. Oidom tekee fa­vico­nik­si valitusta tie­dos­tos­ta tar­vit­ta­vat versiot. Fa­vico­nik­si va­lit­ta­van kuvan suo­si­tel­tu koko on 512×512 ja tuetut tie­dos­to­muo­dot jpg, png, WebP, gif ja svg.

Sivusto-ase­tuk­sis­ta pystyt myös ha­lu­tes­sa­si lait­ta­maan näkyviin tai ottamaan pois näkyvistä sivun alareunan Oidom-logon.