Alapalkin (footer) muok­kaa­mi­nen

Alapalkki (footer) on sellainen osa kotisivuja, joka näkyy aivan kotisivujen alaosassa ja näkyy jokaisella sivulla.

Tässä ohjeessa näytetään, miten muokata alapalkkia (footer), miten lisätään teksti- ja ikonilinkkejä, miten vaihtaa alapalkin taustaväri, miten alapalkki poistetaan/lisätään, miten poistetaan elementti.

Alapalkin tekstien muok­kaa­mi­nen, linkkien li­sää­mi­nen ja ikonien muok­kaa­mi­nen

Askeleet videolla

 • Voit muokata tekstejä klik­kaa­mal­la niitä
 • Voit lisätä säh­kö­pos­ti­lin­kin klik­kaa­mal­la teks­ti­kent­tää, maa­laa­mal­la tekstin, johon lisäät linkin ja tämän jälkeen teks­tie­di­to­ris­ta klik­kaa­mal­la kolmea pallukkaa ja sieltä painike Linkki. Tällöin aukeaa ns. link­ki­mo­daa­li eli ikkuna, josta voit lisätä linkin. Vä­li­leh­des­tä Ulkoinen voit lisätä  kotisivu- ja säh­kö­pos­ti­lin­kin sekä linkin pu­he­lin­nu­me­rol­le.
 • Huo­maat­han, että klik­kaa­mal­la alapalkin taustaa saat osion asetukset näkyviin. Lisäksi tällöin tulevat näkyviin osion plus-pai­nik­keet, joiden avulla voit lisätä joko ele­ment­te­jä tai ikoneita.
 • Ikonia voit muokata klik­kaa­mal­la ikonia: voit vaihtaa ikonin, muuttaa ikonin kokoa, lisätä ikoniin linkin, poistaa ikonin ja vaihtaa väriä. Voit myös lisätä uuden ikonin klik­kaa­mal­la harmaata plus-pai­ni­ket­ta.


Alapalkin sa­rak­kei­den muok­kaa­mi­nen, piilotus, lisäys ja poisto

Videolla näytetään kuinka voit Oidomissa muokata sa­rak­kei­ta sekä piilottaa, lisätä ja poistaa niitä.

Tekstien muokkaus

 1. Rullaa sivun alaosaan ala­palk­kiin asti. Aktivoi alapalkki eli osio klik­kaa­mal­la sen taustaa.
 2. Tekstejä voit muokata klik­kaa­mal­la niitä. Alim­mai­sen olevasta plussasta voit lisätä ikonin ja sille voi lisätä oman linkin.

Sarakkeen pii­lot­ta­mi­nen

 1. Aktivoi alapalkki eli osio klik­kaa­mal­la sen taustaa.
 2. Va­sem­mal­le aukeaa osion asetukset. Voit piilottaa klik­kaa­mal­la Elementit-listassa olevan sarakkeen vieressä olevaa sinistä pai­ni­ket­ta.

Sarakkeen pois­ta­mi­nen

 1. Jos alapalkki ei vielä ole aktivoitu, klikkaa sen taustaa.
 2. Voit poistaa halutun sarakkeen klik­kaa­mal­la li­sä­ase­tuk­set esiin kolmesta pisteetä ”…”.
 3. Sarakkeen saat pois­tet­tua klik­kaa­mal­la avau­tu­nees­ta pu­do­tus­va­li­kos­ta ”Poista kolumni”. Poisto tarvitsee vielä vahvistaa.

Sarakkeen li­sää­mi­nen

 1. Jos alapalkki ei vielä ole aktivoitu, klikkaa sen taustaa.
 2. Uuden sarakkeen saat lisättyä klik­kaa­mal­la kohtaa, jossa on harmaan neliön sisällä harmaa plus-painike.


Alapalkin designin muut­ta­mi­nen

Voit Oidomissa vaihtaa alapalkin designia eli muotoilua.

Alapalkin (footer) pois­ta­mi­nen/li­sää­mi­nen

Tällä videolla näytetään, miten poistaa kaikilla sivuilla näkyvä alapalkki ja toisaalta, jos haluat sen takaisin, miten lisätä se uudelleen ko­ti­si­vuil­le.

Alapalkin pois­ta­mi­nen

 • Rullaa Oidomissa sivun aivan alaosaan näh­däk­se­si alim­mai­se­na alapalkin.
 • Alapalkin voit poistaa kyseisen osion oikealla ylä­kul­mas­sa olevasta tumman harmaasta roskis-ikonista.
 • Oidom pyytää vah­vis­ta­maan alapalkin pois­ta­mi­sen. Jos haluat poistaa alapalkin, klikkaa ”Poista”.

Alapalkin li­sää­mi­nen

Ala­palk­ke­ja voi lisätä vain yhden. Siten voit lisätä uuden alapalkin vain, jos sellaista ei ko­ti­si­vuil­la­si Oidomissa vielä ole.

 1. Lisää alapalkki li­sää­mäl­lä uusi osio eli aivan sivun alaosassa olevasta sinisestä plus-pai­nik­kees­ta.
 2. Va­sem­mal­le avautuu osion lisäys. Etsi alapalkki esi­mer­kik­si kir­joit­ta­mal­la ha­ku­kent­tään ”footer”.
 3. Valitse seu­raa­vak­si muotoilu eli jokin eri­lai­sis­ta ulkoasu- ja ra­ken­ne­vaih­toeh­dois­ta. Huomaa, että voit klik­kail­la eri vaih­toeh­to­ja ja katsoa miltä ne ko­ti­si­vuil­la näyttävät.
 4. Kun olet löytänyt sopivan muotoilun, niin klikkaa joko ”Lisää osio” tai sitten klikkaa oikealla olevaa osiota. Tällöin Oidom lisää alapalkin ko­ti­si­vuil­le­si, joka näkyy ko­ti­si­vu­jen jo­kai­sel­la sivulla. Jos haluatkin vaihtaa muotoilua, niin voit klikata alapalkin taustaa ja tämän jälkeen vaihtaa sen ase­tuk­sis­ta kohdasta ”Muotoilu”.


Alapalkin taus­ta­ku­van ja -värin vaih­ta­mi­nen

Voit vaihtaa Oidomissa alapalkin (footer) taus­ta­ku­vaa ja taus­ta­vä­riä. Videolla näytetään, mistä nämä voi Oidomissa tehdä.

Taustakuvan vaihtaminen alapalkissa

 1. Mene kotisivujen aivan alaosaan, missä alapalkki on.
 2. Klikkaa alapalkin taustaa, jotta saat vasemmalle osion asetukset näkyviin.
 3. Klikkaa ”Tausta”
 4. Klikkaa ”Kuva”
 5. Voit joko ladata oman kuvan omalta laitteeltasi kohdasta ”Lataa” tai mennä välilehdelle ”Kuvapankkikuvat”, josta voit lisätä kotisivuillesi kuvan Unsplashin kuvapankista. Esimerkissä haemme kuvan kuvapankista (huomaathan käyttää haussa englantia).
 6. Odota hetki, jotta kuva latautuu (Oidom luo automaattisesti usealle näytölle optimoidut kuvat). Kun kuva on latautunut, ei se välttämättä heti näy, jos edessä on värikalvo.
 7. Värikalvon asetuksia voi muokata: ottamalla sen pois päältä, vaihtamalla väriä tai vähentämällä/lisäämällä läpinäkyvyyttä (asteikolla 0-100, 0 on sama kuin olisi pois päältä).
 8. Kun olet muokannut värikalvon asetuksia joko 100 pienemmäksi tai jopa nollaksi, alkaa taustakuva näkymään.

Taustavärin vaihtaminen alapalkissa

 1. Mene kotisivujen aivan alaosaan, missä alapalkki on.
 2. Klikkaa alapalkin taustaa, jotta saat vasemmalle osion asetukset näkyviin.
 3. Klikkaa ”Tausta”
 4. Voit vaihtaa taustaväriä joko kohdasta Tausta tai Värikalvo. Värikalvo tulee taustan eteen, joten jos se on esimerkiksi 100 peittää se kokonaan taustavärin alleen.