Ku­va­gal­le­rian li­sää­mi­nen

Kuvagallerian lisääminen Oidomissa on erittäin helppoa:

  1. Klikkaa sinistä plus -pai­ni­ket­ta kohdassa, johon haluat si­vus­tol­la­si lisätä ku­va­gal­le­rian.
  2. Etsi kuv­gal­le­ria eri osioiden joukosta. Voit esi­mer­kik­si valita suo­dat­ti­men Kuvat tai kir­joit­taa ha­ku­kent­tään ”galleria”. Kun näet osion ”Galleria” klikkaa sitä.
  3. Valitse sopiva design ku­va­gal­le­rial­le.
  4. Kun olet löytänyt sopivan designin, lisää osio klik­kaa­mal­la ”Lisää osio”.


Kuvien li­sää­mi­nen ku­va­gal­le­ri­aan

Voit joko vaihtaa ku­va­gal­le­rian nykyisen kuvan tai lisätä uusia kuvia.


Kuvan vaih­ta­mi­nen

Näin voit vaihtaa kuvan ku­va­gal­le­rias­sa. Esimerkin videossa kuva vaih­de­taan ku­va­pan­kin kuvaan. Suo­sit­te­lem­me kuitenkin käyt­tä­mään ko­ti­si­vuil­la omia kuvia mah­dol­li­sim­man paljon.

Uusien kuvien li­sää­mi­nen

Näin vaihdat kuvan ku­va­gal­le­rias­sa. Voit myös lisätä kuvalle otsikon ja kuvauksen (näistä on ha­ku­ko­nei­ta ajatellen hyötyä sekä es­teet­tö­myy­des­sä).

Ku­va­gal­le­rian taus­ta­vä­rin vaih­ta­mi­nen ja designin eli muotoilun muut­ta­mi­nen

Taus­ta­vä­rin ja designin vaih­ta­mi­nen ku­va­gal­le­rias­sa onnistuu kyseisen osion ase­tuk­sis­ta.

Taus­ta­vä­rin vaih­ta­mi­nen

  1. Va­li­tak­se­si osion klikkaa ku­va­gal­le­rian taustaa.
  2. Ase­tuk­sis­ta valitse ”Tausta”
  3. Mikäli taus­ta­vä­ri on pois päältä, laita se ensin päälle. Tämän jälkeen voit vaihtaa ku­va­gal­le­rian taustan väriä.

Designin vaih­ta­mi­nen

  1. Va­li­tak­se­si osion klikkaa ku­va­gal­le­rian taustaa.
  2. Klikkaa ”Muotoilu” ase­tuk­sis­ta.
  3. Klikkaa haluamasi design eli muotoilu ja klikkaa tämän jälkeen osion tyhjää tilaa tai  ”Valmis” pai­ni­ket­ta va­li­tak­se­si uuden muotoilun.