Ar­tik­ke­lin ulkoasu

Ar­tik­ke­lin ulkoasu -omi­nai­suu­den avulla pystyt mää­rit­tä­mään useam­mal­le ar­tik­ke­lil­le samat asetukset. Jos haluat esi­mer­kik­si että tietyn ka­te­go­rian ar­tik­ke­leis­sa ei näy yläosan taus­ta­ku­vaa, voit käyttää “Yk­sin­ker­tai­nen artikkeli” -nimistä ulkoasua. Voit myös muokata valmiiden ul­koa­su­jen asetuksia sekä tallentaa omiasi eri käyt­tö­tar­koi­tuk­siin.

Valmiit ulkoasut

Olemme koos­ta­neet valmiiksi muutaman erilaisen ulkoasun, joita voit ottaa käyttöön ar­tik­ke­lin ase­tuk­sis­sa näkyvästä pu­do­tus­va­li­kos­ta.

1651169434690_artikkelin-design-dropdown-me.png
1651169434596_artikkelin-design-asetukset-me.png

Ulkoasun muok­kaa­mi­nen

Pystyt muok­kaa­maan ul­koa­su­jen asetuksia klik­kaa­mal­la ar­tik­ke­lin ase­tuk­sis­sa olevan ulkoasu-valinnan yh­tey­des­sä olevaa linkkiä. Avau­tu­vas­ta si­vu­pa­nee­lis­ta pääset mää­rit­tä­mään haluamasi asetukset. Asetukset on jaettu kolmeen eri ryhmään: 

  • Ar­tik­ke­lin yläosan liittyvät asetukset
  • Ar­tik­ke­lin si­säl­tö­alu­ee­seen liittyvät asetukset
  • Artikkeli alaosaan liittyvät asetukset

Elementit-listoista pääset hal­lin­noi­maan mitä ele­ment­te­jä ar­tik­ke­lin ylä- ja alaosassa näytetään. Värit&asettelu -kohtien kautta pääset hal­lin­noi­maan miltä näy­tet­tä­vät elementit näyttävät.

Ulkoasun tal­len­ta­mi­nen

Kun olet tehnyt haluamasi muutokset ja poistut muok­kauk­ses­ta voit valita miten tallennat muutokset.


Jos tallennat muutokset olemassa olevaan ulkoasuun, tulevat asetukset au­to­maat­ti­ses­ti käyttöön kaikkiin ar­tik­ke­lei­hin joihin on otettu käyttöön kyseinen ulkoasu. Sinun ei kui­ten­kaan ole pakko tallentaa asetuksia olemassa olevaan ulkoasuun vaan voit luoda ase­tuk­sis­ta kokonaan uuden alkuasun tai tallentaa asetukset vain auki olevaan ar­tik­ke­liin.