A blow dryer project this time :) I took a macro shot because the whole project turned out a little bit of a mess.

Asiak­kai­dem­me ko­ke­muk­sia

Petworks logo

"Sivuja voi nopeasti päivittää itse ja aloit­ta­val­le yrit­tä­jäl­le hintakin on sopiva."

Suosin yleisesti kotimaisia yrityksiä ja palveluja. Oidomia oli helppo lähteä tutustumaan ilmaisen kokeilun takia.


Kotisivujen luominen on suoraviivaista ja opin editorin käytön nopeasti. Ulkonäkövaihtoehdot miellyttävät ja yritykselle on helppo suunnitella hyvän näköiset kotisivut.


Sivuja voi nopeasti päivittää itse ja aloittavalle yrittäjälle hintakin on sopiva.


- Nina Kiuru

petworks.fi/koirahoitsukotiin.com


Petworks tarjoaa Uudellamaalla eläin­lää­kä­ria­se­mil­le kli­nik­kae­läi­hoi­ta­jan sijaispalvelua.

Petworks kotisivut
Everdelin kotisivut
1642525777086_EverDeli-logo-me.png

"Olen po­si­tii­vi­ses­ti yl­lät­ty­nyt kuinka yk­sin­ker­tais­ta Oidomia on käyttää ver­rat­tu­na vaikka WordPres­siin."

Valitsimme Oidomin sen helppokäyttöisyyden ja nopeuden vuoksi. Nettisivujen luominen oli mutkatonta ja erinomaisilla ohjeilla domainin sai lisättyä vaivatta. Sivuista tuli näyttävät ja helppolukuiset. Olemme olleet erittäin tyytyväisiä Oidomiin.


Olen positiivisesti yllättynyt kuinka yksinkertaista Oidomia on käyttää verrattuna vaikka WordPressiin.


- Vivi Sairiala

www.everdeli.fi

1642529862479_ruukki_teksti_1200-me.jpg

"Teen pientä päi­vi­tys­tä sään­nöl­li­ses­ti ja ko­ti­si­vu­ja onkin helppo päivittää nopeasti."

Valitsin Oidomin, koska se vaikutti helppkäyttöiseltä ja hinnoittelu oli selkeä. Tällaiselle tavallisen taitotason omaavalle tuntuu aika helpolta ja tukea on saanut hyvin tarvittaessa. Teen pientä päivitystä säännöllisesti ja kotisivuja onkin helppo päivittää nopeasti. Tykkään myös kotisivujemme lopputuloksesta!


- Jenni Rajala

lii­kun­ta­kes­kus­ruuk­ki.fi


Liikuntakeskus Ruukki on Kellokoskelaisten oma lähiliikuntakeskus, jossa kuntosali on auki 24/7. 


liikuntakeskusruukki kotisivut
1642527000678_jokivenekivilompolo-me.png

"Ku­va­gal­le­rian päi­vit­tä­mi­nen on helppoa myös pu­he­li­mel­la."

Oidomin valitsin sivujen luomisen helppouden, sekä hinnan vuoksi. Veneenveistäjällä tuote pysyy samana ja esimerkiksi kuvagallerian päivittäminen on helppoa myös puhelimella. 👍


- Juho Kivilompolo

jokivenekivilompolo.fi


Jokivene Kivilompolo toteuttaa Kivilompolo mallin soutuveneet mittatilauksena jo viidennessä sukupolvessa!
"2 vuoden käyt­tä­jä­ko­ke­muk­sel­la olen tyy­ty­väi­nen ja suo­sit­te­len mie­lel­lä­ni Oidomia kaikille verk­ko­si­vu­ja miet­ti­vil­le."

Valitsin Oidomin, koska halusin verkkosivuistani One page -tyyliset. Myös kotimaisuus ja nopea reagointi asiakaspalvelussa vahvisti päätöksen tekoa valita Oidom. Oidomin käyttäminen on ollut vaivatonta ja helppoa järjestelmän yksinkertaisuuden takia ja kokemattomana verkkosivujen tekijänä mielestäni olen onnistunut verkkosivujeni kanssa hienosti.


Asiakaspalveluun Oidomilla on selvästi panostettu. Kysymykseen saatetaan vastata vielä illalla kymppi uutistenkin aikaa! 2 vuoden käyt­tä­jä­ko­ke­muk­sel­la olen tyytyväinen ja suosittelen mielelläni Oidomia kaikille verkkosivuja miettiville. Varsinkin niille jotka epäröivät itse osaamistaan suoriutua verkkosivujen tekemisestä.


- Roope Jakonen

https://jakonenfi.fi/


Roope Jakonen on valokuvauksen ammattilainen Tampereelta!

jakonen fi valokuvauspalvelu kotisivut
Airiston nuorkauppakamarin kotisivut

"Uusista sivuista tuli sekä modernin näköiset että todella nopeat."

Airiston Nuorkauppakamari toteutti kotisivujen uudistuksen Oidomilla. Uusista sivuista tuli sekä modernin näköiset että todella nopeat.


- Maria Kivilohkare

airistojc.fi

PNP-orkesteri logo

"Päi­vi­tyk­set onnistuu helposti ja nopeasti myös pu­he­li­mel­la"

Harvoin mikään on halpa ja hyvä, Oidom on!
Päivitykset onnistuu helposti ja nopeasti myös puhelimella. Valmiit sivupohjamallit on hienoja ja nykyaikaisia.

PNP-Music Oy

pnp-orkesteri.fi

PNP-orkesteri kotisivut

"Suo­sit­te­len kaikille tätä palvelua."

Täytyy sanoa että kyllä oli helppo tehdä kotisivut teidän palvelun kautta. Suosittelen kaikille tätä palvelua.


- Pasi Freese

lahetix.fi


Lähetix Oy tarjoaa luotettavia lähetti -ja kuljetuspalveluita Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan alueella.

1642530860576_lahetix-me.png
Pohjalta huipulle kotisivut

"Erittäin hyvät sivut tällä saa ää­ret­tö­män helposti tehtyä. Itsellä ei ollut yhtään kokemusta verk­ko­si­vu­jen te­ke­mi­ses­tä ennen tätä"

Pakko sanoa vielä, että aivan mahtava tämä teidän tuki Oidomissa! Todella nopeat, perusteelliset vastaukset saa aina. Tulen jatkossa varmasti tekemään toisetkin kotisivut Oidomilla.


Lisäksi erittäin hyvät sivut saa äärettömän helposti Oidomilla tehtyä. Itsellä ei ollut yhtään kokemusta verkkosivujen tekemisestä ennen tätä.


- Joonas Häkkinen

pohjaltahuipulle.fi


Pohjalta Huipulle on blogi siitä, kuinka voi tienata rahaa, sijoittaa, säästää ja tavoitella taloudellista riippumattomuutta

"Oidomilla net­ti­si­vu­jen teko onnistui helposti"

Oidomilla nettisivujen teko onnistui helposti, vaikka aikaisempaa kokemusta nettisivujen teosta ei ollut.


Kielo Kestinmäki

maalaisleidit.fi

Maalaisleidit kotisivut