1. Voimassaolo ja soveltaminen

Tämä on yleinen käyttöehtosopimus (”Sopimus”) Oidom Oy:n ("Palveluntarjoaja") ja sinun ("Asiakas") välillä. Sopimuksen ehdot astuvat voimaan 08.01.2021 ja ovat voimassa uuteen sopimukseen asti. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa käyttöehtoja milloin tahansa. Uudet käyttöehdot korvaavat aiemmat ehdot. Muutokset tulevat voimaan välittömästi. Palveluntarjoaja ilmoittaa asiakkaille, kun ehtoja on muutettu, julkaisemalla ilmoituksen verkkosivustolle (oidom.fi). Tämä Sopimus on Palveluntarjoajan ja asiakkaan välillä. Asiakkaan on pidettävä luottamuksellisina tämän Sopimuksen ehdot, itse palvelu ja palvelun hinnoittelu. Asiakkaan vastuulla on myös varmistaa, että asiakkaan palveluksessa olevat yksiköt, kuten urakoitsijat ja työntekijät, noudattavat tämän sopimuksen ehtoja.


2. Käyttäjätili

Oidom-palveluiden käyttämiseksi asiakkaan on ensin rekisteröitävä ja luotava tili Oidomiin (”Käyttäjätili”).


Jos joku muu kuin sinä käyttää käyttäjätiliäsi ja / tai hänellä on pääsy mihin tahansa palvelun asetuksiin, hän voi suorittaa kaikki käytettävissäsi olevat toiminnot, tehdä muutoksia tilillesi ja sen palveluihin. Kaiken tällaisen toiminnan katsotaan tapahtuneen puolestasi ja sinun nimissäsi. Siksi Asiakkaan eli sinun tulee pitää käyttäjätilin kirjautumistiedot luottamuksellisina, koska Asiakas on yksin ja täysin vastuussa kaikesta Käyttäjätilillä tapahtuvasta toiminnasta ja vahingoista, kuluista tai tappioista, jotka voivat aiheutua tällaisesta toiminnasta riippumatta siitä, onko Asiakas nimenomaisesti valtuuttanut kyseisen toiminnan.


Asiakkaan on annettava oikeat tiedot rekisteröidessään käyttäjätili ja käyttäessään Oidomia. Yhteystietojen ja laskutustietojen, mukaan lukien voimassa oleva sähköpostiosoitteen, antaminen on tärkeää, koska Palveluntarjoaja voi käyttää sitä tunnistamaan ja määrittämään Käyttäjätilin todellisen omistajan.


Käyttäjätilin omistajuutta koskevissa erimielisyyksissä Palveluntarjoaja pidättää oikeuden määrittää käyttäjätilin omistajuus (huomioituna siitä aiheutuvan työn kohtuullistaminen Palveluntarjoajalle). Jos Palveluntarjoaja ei kuitenkaan voi tehdä tällaista päätöstä (jonka Palveluntarjoaja voi päättää oman harkintansa mukaan), Palveluntarjoaja pidättää oikeuden olla tekemättä päätöstä ja / tai sulkea käyttäjätilin, kunnes osapuolet, jotka kiistelevät käyttäjätilin omistajuudesta, pääsevät ratkaisuun ilman, että Palveluntarjoaja olisi tästä vastuussa Asiakkaalle tai kenellekään erimielisyyden osapuolelle. Palveluntarjoaja voi pyytää asiakirjoja (esim. henkilötodistus, kaupparekisteriote), jotka voivat auttaa omistajuuden määrittämisessä.


3. Maksulliset palvelut

Tietyt Oidomin tarjoamat palvelut ovat maksullisia. Palveluntarjoaja eli Oidom määrittää hinnat oman harkintansa mukaan ("Maksulliset palvelut"). Oidomin palveluissa ilmoitetaan, mitkä palvelut ovat maksullisia. Maksullisissa palveluissa maksut suoritetaan etukäteen.

Oidom pidättää oikeuden muuttaa hinnoitteluaan milloin tahansa ilmoittamalla siitä Asiakkaalle, jos tällainen muutos voi vaikuttaa nykyisiin Asiakkaan tilauksiin. Jos Asiakas sai esimerkiksi aiemmin alennusta, Oidomilla on oikeus automaattisesti ja ilman erillistä ilmoitusta uusia tilaus kyseisiin palveluihin täydellä sovellettavalla hinnalla.


Oidom käyttää Stripeä kolmannen osapuolen maksujen käsittelijänä. Stripe käsittelee maksut Stripen käyttöehtojen ja tietosuojakäytännön mukaisesti. Asiakas suostuu siihen, että kaikki maksut on suoritettava Stripen kautta. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden korjata virheelliset maksut tai kehottaa maksujen käsittelijää korjaamaan, vaikka maksua olisi jo pyydetty tai se olisi vastaanotettu.


3.1. Laskut

Oidom lähettää laskun tai hyvityslaskun kaikista Oidomille tehdyistä maksuista tai hyvityksistä (”Laskut”). Jokainen lasku lähetetään sähköisessä muodossa ja se toimitetaan Asiakkaalle käyttäjätilille ja / tai sähköpostina.


3.2. Tilauksen automaattinen uusiminen

Jottei asiakkaan palvelujen tarjoaminen keskeytyisi tai tulisi suljetuksi, tietyt maksulliset palvelut sisältävät oletuksena automaattisen uusimisen. Tällaiset maksulliset palvelut uusitaan siis automaattisesti sovellettavan tilausjakson lopussa, ellei asiakas lopeta kyseisiä palveluita ennen uusimisajankohtaa. Uusi jakso on ajallisesti yhtä pitkäi kuin alkuperäinen tilausjakso (lukuun ottamatta tilanteita, joissa asiakas vaihtaa tilausjaksoa) ja ellei Asiakkaalle ole ilmoitettu toisin, hinta on sama (ei koske mahdollisia verotuksellisia muutoksia ja muutoksia tarjouksiin tai tarjouksen päättymistä). Esimerkiksi, jos palvelun alkuperäinen tilausaika on yksi kuukausi, seuraava laskutettava jakso kestää myös yhden kuukauden. Oidom yrittää veloittaa automaattisesti sovellettavat maksut. Jos maksujen veloittaminen ei onnistu, voi Oidom oman harkinnan mukaan (olematta siihen velvollinen) yrittää uudelleen veloittaa myöhemmin palvelusta  ja / tai sulkea tai poistaa käyttäjätilin ilman erillistä ilmoitusta.


Tehdessään tämän sopimuksen ja ostamalla maksullisen palvelun, Asiakas hyväksyy, että maksullisen palvelun uusiminen tapahtuu automaattisesti yllä olevien ehtojen mukaisesti.

Asiakas voi lopettaa maksullisten palvelujen uusimisen milloin tahansa Käyttäjätilin kautta.


4. Sopimuksen siirto

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Palveluntarjoajan kirjallista lupaa. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää Sopimus kolmannelle osapuolelle. Palveluntarjoajalla on myös oikeus muuttaa Sopimuksen ja palvelun kuvauksen sisältöä.


5. Irtisanominen

Asiakas voi lopettaa käyttäjätilin ja / tai minkä tahansa palvelun käytön milloin tahansa Oidom-palvelun tai -sivuston ohjeiden mukaisesti. Peruutuksen voimaantulopäivä on päivä, jona asiakas on suorittanut peruutusprosessin Oidom-palveluissa, ja maksettujen palveluiden kohdalla peruuttamisen voimaantulopäivä on kyseisen maksullisen palvelun tilauskauden viimeinen päivä. Maksulliset palvelut siis päättyvät vasta sen ajanjakson lopussa, mihin asti Asiakas on jo palvelusta maksanut. Huomaa, että peruutuspyyntö tulee tehdä ennen nykyisen palvelujakson päättymistä.


Asiakkaalla on oikeus irtisanoa maksullisten palveluiden sopimus ja mahdollisesti hakea hyvitystä käyttämättömästä ajasta, jos Palveluntarjoaja ei voi tarjota sovittuja palveluja ja peruutus tapahtuu ennen tilausjakson päättymistä. Poissuljettuja ovat tilanteet, joissa Internet-palveluntarjoaja, huolto, laitteistoviat tai ylivoimaiset esteet (luonnonkatastrofit jne.) ovat aiheuttaneet katkoksia. 


Palveluntarjoajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi ilman ennakkoilmoitusta tai minkäänlaista vastuuta, jos Asiakas rikkoo tätä sopimusta tai jos palvelua ei voida jatkaa enää ulkoisen tekijän vuoksi. Jos Asiakas ei ole rikkonut Sopimusta, hyvitetään käyttämätön aika. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa tämän sopimuksen ehtoja. Asiakkaalla on oikeus lopettaa palvelu tilanteessa, jossa sopimuksen ehtojen muutos lisää merkittävästi asiakkaan velvollisuuksia tai vähentää asiakkaan oikeuksia ja jos muutos ei johdu lain tai viranomaisen määräyksen muutoksesta. Asiakkaalla on oikeus lopettaa palvelu kirjallisesti ilmoitettuun voimaantulopäivään mennessä, ja irtisanominen tulee voimaan, jos Palveluntarjoaja, saatuaan Asiakkaan ir­ti­sa­no­mi­sil­moi­tuk­sen, vahvistaa sopimuksen muutosten voimaantulopäivä. Palveluntarjoaja korvaa silloin asiakkaan aiemmin maksaman käyttämättömän palvelumaksun. Jos muutos johtuu lain tai viranomaisen määräyksen muutoksesta, muutos voi tulla voimaan ennen kyseisen ajanjakson päättymistä. Tällöin Asiakkaalla ei ole oikeutta irtisanoa sopimusta muulla kuin tässä sopimuksessa kuvatulla tavalla. Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea tai lopettaa palvelu myös, jos Asiakkaan lasku on erääntynyt tai Asiakas on todettu maksukyvyttömäksi, Asiakas on rikkonut lakia, annettuja yhteystietoja ei ole tarkasti tai Asiakkaalle ei saada yhteyttä annetuista yhteystiedoista.


6. Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet

Asiakas on vastuussa kaikista tilattuun palveluun tallennetuista tiedoista ja siitä, että ne noudattavat lakia ja hyviä tapoja. Asiakkaan vastuulla on estää kaikki mahdolliset haitat käytetylle tietoverkolle ja palvelulle. Palveluntarjoaja voi poistaa kaikki laittomat tiedot tai tiedostot, jotka rikkovat tämän Sopimuksen ehtoja. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden keskeyttää palvelu väliaikaisesti, jos se on tarpeen korjaus-, huolto- tai muussa työssä. Palveluntarjoaja pyrkii minimoimaan tauon keston ja ilmoittamaan asiasta asiakkaalle mahdollisuuksien mukaan etukäteen. Asiakas ei saa markkinoida palvelua lain tai hyvän tahdon vastaisesti, joka siis sisältää esimerkiksi suoramarkkinoinnin sähköpostitse ilman vastaanottajan suostumusta, markkinointia uutisryhmissä ja foorumeilla tai muissa paikoissa, joissa se on kielletty. Asiakas voi käyttää tilattua palvelua ja levytilaa vain omaan, yritys- tai yhteisökäyttöön. Asiakkaalla on oikeus sisällyttää verkkosivustoonsa kolmannen osapuolen mainoksia ja muita bannereita. Asiakas on vastuussa Palveluntarjoajalle ja kaikille kolmansille osapuolille kaikista mahdollisista kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet palvelun väärinkäytöstä. Asiakas on velvollinen maksamaan kaikki käyt­tä­jä­tun­nuk­sel­laan palvelun väärinkäytöstä aiheutuneet vahingot Palveluntarjoajalle tai kolmansille osapuolille.


7. Tietojen tai sisällön häviäminen

Jos asiakkaan käyttäjätili ja / tai sen palvelut tai käyttäjätiliin liittyvät kolmannen osapuolen palvelut peruutetaan (joko asiakkaan pyynnöstä tai Oidomin tekemänä), se voi aiheuttaa tai johtaa käyttäjän hallinnoiman tietyn datan tai sisällön poistamiseen. Loppukäyttäjätiedot tai muu sisältö, mukaan lukien kaikki tällaisiin palveluihin sisältyvät verkkotunnusten varaukset tai rekisteröinnit ovat sellaista tietoa, joista Oidom ei ole millään tavalla vastuussa häviämisestä tai käyttäjätilin varmuuskopion, sisällön tai loppukäyttäjän tietojen tallentamisesta. Huomaa myös, että käyttäjätilin ja / tai minkä tahansa Oidom-palvelun uu­del­lee­nak­ti­voin­nis­ta voidaan periä lisämaksu.


On myös mahdollista, joskin hyvin epätodennäköistä, että teknisestä tai inhimillisistä virheestä johtuen aiheutuu asiakkaan palvelussa lisäämien tietojen tai sisällön häviäminen, Oidom ei ole vastuussa tällaisista tietojen menetyksistä eikä ole niistä korvausvelvollinen.


8. Vastuun rajoitus

Oidom, sen virkamiehet, johtajat, osakkeenomistajat, työntekijät, tytäryhtiöt ja / tai edustajat eivät ole vastuussa Asiakkaalle mahdollisista suorista, välillisistä, satunnaisista tai muista seuraamuksista tai vahingoista siinä määrin kuin lailla sallitaan sisältäen kaikenlaiset vahingot, mukaan lukien vahingot, jotka johtuvat sisällön virheistä, virheistä tai epätarkkuuksista; kaikki henkilövahingot tai omaisuusvahingot, jotka liittyvät Oidom-palveluiden käyttöön; palvelimelle ja / tai henkilötietoihin pääsy ja / tai kyseisten tietojen luvaton käyttö; minkä tahansa Oidom-palveluiden kautta lähetetyn, sähköpostilla lähetetyn tai muuten saataville asetetun sisällön tai käyttäjäsisällön käyttö tai näyttäminen; Oidomin kohtuullisen valvonnan ulkopuoliset tapahtumat, mukaan lukien mahdolliset Internet-ongelmat, laiteviat, sähkökatkokset, lakot, työriidat, mellakat, kapinat, työvoimapula, tulipalot, tulvat, myrskyt, maanjäristykset, räjähdykset, sodat, terrorismi, hallituksen toimet, tuomioistuinten, virastojen tai tuomioistuinten määräykset tai kolmansien osapuolten suorittamatta jättämät toimenpiteet; ja / tai käytön, tietojen, voittojen, liikearvon tai muut aineettomat menetykset, jotka johtuvat Oidom-palvelujen käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää niitä.


Asiakkaana hyväksyt, että nämä vastuurajoitukset ovat sovittu riskinjako Asiakkaan eli sinun ja Palveluntarjoajan eli Oidomin välillä.


9. Erimielisyydet

Kaikki riidat tai erimielisyydet käsitellään Helsingissä (Helsingin käräjäoikeus).


10. Henkilötietojen käsittely


Liite

1. Personal Data Processing Agreement