person holding fire cracker shallow focus photography
17.12.2019

Uuden vuoden kyn­nyk­sel­lä

Vuoden 2019 päivät alkavat käydä vähiin. Näin ennen jou­lu­lo­mil­le rau­hoit­tu­mis­ta onkin hyvä kerrata eritoten vii­meis­ten kuu­kausien aikana ta­pah­tu­nei­ta päi­vi­tyk­siä sekä raottaa verhoa tulevan vuoden suun­ni­tel­mien osalta.

Syys-lokakuun vaihteessa tehdyn suuremman päivityksen jälkeen olemme parin viikon välein tuoneet Oidomiin parannuksia ja bugikorjauksia. Saatat olla huomannut esimerkiksi että pystyt lisäämään sivustollesi sisältöä suoraan sosiaalisen median kanavistasi uusien Sosiaalinen media ja Instagram -osioiden kautta.

sosiaalinen-media.png-me

Myös osioiden hallintaa on helpotettu lisäämällä osioiden asetusten hal­lin­ta­toi­min­nal­li­suuk­sia entistä näkyvämmälle paikalle osioiden väliin, oikeaan reunaan. Niiden avulla sivun osioiden järjestyksen muuttaminen sekä poisto onnistuu aiempaa kätevämmin. Pieni, mutta sitäkin hyödyllisempi parannus on, että tiedostojen hallintaan lisätyt animoidut gif-tiedostot näkyvät nyt animoituina myös sivulla. Näiden avulla esimerkiksi havainnollistavien ohjeiden lisäys sisältöihin onnistuu videota kompaktimmassa muodossa.

osioiden-hallinta-4-og.gif

Uusien ominaisuuksien ja käyt­tö­liit­ty­mä­vii­laus­ten lisäksi, olemme myös parantaneet mahdollisten virhetilanteiden käsittelyä. Olemme lisänneet tekstieditoriin välitallennuksen joka tallentaa muokkauksessa olevan sisällön kolmen minuutin välein. Tähän asti sisällön tallennus on tapahtunut ainoastaan silloin, kun käyttäjä on lopettanut tekstin muokkauksen ja klikannut ulos tekstikentästä. Tämä on aiheuttanut ongelmatilanteita ja sisältöjen katoamista tilanteissa jos käyttäjän selainistunto on syystä tai toisesta katkennut eikä tallennusta ole ennätetty tehdä normaalisti.

Työn alla par­hail­laan...

Loput tämän vuoden jäljellä olevista työpäivistä omistamme jo tehtyjen ominaisuuksien testaukseen ja hiomiseen. Tällä hetkellä tiimimme  testauksessa on useampi paljon toivottu ominaisuus. Ne tuodaan hyvin todennäköisesti asiakkaiden käytettäväksi tammikuun 2020 aikana mikäli testeissä ei ilmene suuria korjaustarpeita. Näihin uusiin ominaisuuksiin kuuluvat muun muassa upotetun sisällön lisäysmahdollisuus sekä uusi osio, jolla saa lisättyä näyttävämpiä pääkuva-alueita vaihtuvin kuvin ja taustavideoin. Olemme myös työstäneet parannuksia sivuston navigaation hallintaan ja  muutosten ansiosta valikon hallinta ja käyttäytyminen läpi sivuston tulee olemaan selkeämpää. Myös tiedostojen hallintaan ja linkitykseen on tulossa uusia toiminnallisuuksia.

new-navigation.png-me

Uuden vuoden suun­ni­tel­mat

Vuoden 2020 alkupuolen suurimpana tavoitteena on avata Oidom laajempaan käyttöön ja poistua betavaiheesta. Tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa Oidomin pystyy ottamaan käyttöön suoraan omasta portaalistaan itsenäisenä palveluna. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi on kuitenkin vielä muutamia kulmia hiottavana ja testejä tehtävänä, mutta lähellä ollaan. Tiedotamme tarkemmin tähän liittyvistä yksityiskohdista aikataulujen varmistuttua vuoden alussa.

Kiitokset tästä vuodesta ja palataan asiaan puuroövereistä toivuttuamme!

Oidomin tiimi toivottaa kaikille oikein hyvää joulun aikaa ja onnellista uutta vuotta!

shallow focus photo of man wearing Christmas hat mini figure