Background
2.3.2022

Paljon melua kekseist√§ ūüć™

Netissä liik­kues­sa ei enää näinä päivinä pysty vält­ty­mään eteen pon­nah­ta­vil­ta eväs­te­va­roi­tuk­sil­ta. Mutta miksi niitä tuntuu olevan ihan jo­kai­sel­la si­vus­tol­la ja toisaalta pitäisikö sinunkin ko­ti­si­vul­la­si olla sellainen?

Net­ti­si­vuil­la esiin hyppivät eväs­te­va­roi­tuk­set ovat tulleet jää­däk­seen. Siinä missä ta­val­lis­ta käyttäjää ky­se­lyi­den määrä saattaa het­kit­täin harmittaa, ko­ti­si­vu­jen te­ki­jöil­le pään­vai­vaa ovat ai­heut­ta­neet epä­var­muus siitä miten niiden pitäisi toimia, mitä niissä pitäisi sanoa ja tar­vi­taan­ko niitä edes aina. 


Netti on pul­lol­laan tul­kin­to­ja ja ohjeita aiheesta, mutta yk­si­se­lit­teis­tä vastausta on ollut välillä vaikea löytää. Tai jos sel­ko­kie­li­set ohjeet sattuvat löytymään, tieto saattaa olla jo aut­ta­mat­to­man van­hen­tu­nut­ta. Onneksi Liikenne ja vies­tin­tä­vi­ras­to Traficom havahtui myös ongelmiin oh­jeis­tus­ten tul­kin­nois­sa ja julkaisi uusitun eväs­te­neu­von­tan­sa syksyllä. Saa­ta­vil­la on ohjeistus sekä sivuston käyt­tä­jil­le että pal­ve­lun­tar­joa­jil­le (toisin sanoen si­vus­to­jen te­ki­jöil­le). Jos haluat siis tarkastaa mitä kaikkea sinun kannatta sivuston tekijänä eväs­tei­den käytössä huomioida, tutustu Tra­fico­min laatimaan pal­ve­lun­tar­jo­jien oh­jeis­tuk­seen. 


Mie¬≠les¬≠t√§m¬≠me paras l√§¬≠hes¬≠ty¬≠mis¬≠ta¬≠pa aiheeseen on l√§hte√§ miet¬≠ti¬≠m√§√§n asiaa siit√§ l√§h¬≠t√∂¬≠koh¬≠das¬≠ta mink√§ takia ev√§s¬≠te¬≠va¬≠roi¬≠tuk¬≠sia ruvettiin yli¬≠p√§√§¬≠t√§√§n lis√§√§m√§√§n net¬≠ti¬≠si¬≠vuil¬≠le: niill√§ pyrit√§√§n suo¬≠je¬≠le¬≠maan si¬≠vus¬≠tol¬≠la k√§vij√§n yk¬≠si¬≠tyi¬≠syyt¬≠t√§ ja tekem√§√§n net¬≠ti¬≠si¬≠vu¬≠jen taustalla ta¬≠pah¬≠tu¬≠vis¬≠ta asioista entist√§ l√§¬≠pi¬≠n√§¬≠ky¬≠v√§m¬≠pi√§. Otetaan esi¬≠mer¬≠kik¬≠si tilanne, jossa Facebook-tilisi uu¬≠tis¬≠vir¬≠taan tipahtaa mainos yri¬≠tyk¬≠sel¬≠t√§, jonka sivulla juuri vierailit. Ennen t√§m√§ saattoi aiheuttaa kum¬≠mas¬≠tus¬≠ta, mutta nyky√§√§n ev√§s¬≠te¬≠k√§y¬≠t√§n¬≠t√∂¬≠jen avaamisen my√∂t√§ mainosten kohdennus net¬≠ti¬≠si¬≠vul¬≠la olevien koodien avulla ei tapahdu en√§√§ ‚Äúpiilossa‚ÄĚ.

Mikä eväste yli­pää­tään on?

Evästeet (engl. cookies, keksit) ovat pieniä tie­dos­to­ja, joita selain tallentaa käyttäjän koneelle. Näiden tie­dos­to­jen avulla pystytään tal­len­ta­maan tietoja käyttäjän si­vus­to­jen käyt­tö­tot­tu­muk­sis­ta ja ole­tus­a­se­tuk­sis­ta. Jos esi­mer­kik­si vaihdat sivuston kielen englan­nis­ta suomeen, on kätevää, että seuraavan kerran, kun tulet samalla sivulle, on kieli jo valmiiksi oikea. Tästä kiitos ko­neel­le­si lisätylle eväs­teel­le.

Tar­vit­sen­ko eväs­te­va­roi­tuk­sen ko­ti­si­vul­le­ni?

Jos sivullasi on käytössä esi­mer­kik­si kä­vi­jä­seu­ran­ta, kuten Google Analytics, tai mainosten kohdennus -koodi niin silloin vastaus on mitä to­den­nä­köi­sim­min kyllä. Kävijälle tulee esittää sel­ko­kie­li­ses­ti mitä tietoja hänestä eväs­tei­den avulla kerätään, mihin tietoja käytetään ja kuka niihin pääseee käsiksi. Hänelle pitää antaa myös mah­dol­li­suus kiel­täy­tyä eväs­tei­den käytöstä ja muokata tätä valintaa jäl­keen­päin.

Miten selvitän onko sivulla käytössä edellä mai­nit­tu­ja asioita?

En­sisi­jai­ses­ti voit kysyä sivun tekijältä. Jos olet tehnyt sivun itse, etkä ole varma asiasta, voit käyttää Coo­kie­bo­tin kaltaisia työkaluja, jotka käyvät sivustosi läpi ja lä­het­tä­vät raportin, jossa on lis­tat­tu­na ko­ti­si­vul­la käytössä olevat evästeet ja niiden luo­kit­te­lu käyt­tö­tar­koi­tuk­sen mukaan.

Miten lisään sivulle eväs­te­va­roi­tuk­sen?

Tämä riippuu tavasta jolla sivusi on tehty. Helppo ja to­den­nä­köi­ses­ti toimiva tapa on käyttää ul­ko­puo­lis­ta palvelua, jonka avulla voit tuoda eväs­te­va­roi­tuk­sen ja siihen liittyvät toiminnot ko­ti­si­vul­le­si.


Jos olet tehnyt sivusi Oidomilla, on eväs­te­va­roi­tuk­sen lisäys ja hallinta vieläkin helpompaa. Sivustosi ase­tuk­sis­ta pääset ottamaan eväs­te­va­roi­tuk­sen käyttöön ja lisäämään siihen sisällöt.

Evästevaroituksen hallintanäkymä Oidomissa

Löydät evästevaroitus-työkalun Asetukset-välilehdeltä. Evästevaroitus-kohtaa klikkaamalla pääset ottamaan sen käyttöön. Aktivoituasi evästevaroituksen, oikealle sivunäkymään tulee näkyviin esikatselunäkymä, johon voit suoraan päivittää tarvittavat tekstit ja tiedot. Muista käydä aktivoimassa myös linkki evästeasetusten hallinnointiin kohdasta "Suostumuksen peruminen".


Lue tarkemmat ohjeet evästevaroituksen käyttöön Oidomissa