Write a post on WordPress
24.1.2021wordpress, kotisivut wordpressillä

Miksi ei kannata tehdä ko­ti­si­vu­ja WordPres­sil­lä

Suurin osa ko­ti­si­vuis­ta tehdään nykyään WordPres­sil­lä.  Kerron, miksi sinun ei silti kannata käyttää WordPres­siä ko­ti­si­vu­jen tekoon tai, jos jo käytät WordPres­siä, miksi sinun kan­nat­tai­si harkita siitä luo­pu­mis­ta.

"Oletko tekemässä yritykselle kotisivuja? Haluatko kertoa kotisivuillasi lähinnä  yrityksesi tuotteista tai palveluista ja haluat lisäksi yhteystiedot näkyville?  Kenties haluat myös lisätä yh­tey­den­ot­to­lo­mak­keen, kuvagallerian tai vaikka kartan? Haluaisit varmasti myös, että kotisivujen teko on helppoa ja ylläpito vaivatonta? Tällöin sinun ei kannata edes harkita WordPressin käyttöä kotisivujen tekoon."

Olin aiemmin yrittäjänä kahdessa Suomen johtavassa hosting-alan yrityksessä. Olin niissä mukana yli kymmenen vuotta. Yrityksillämme oli kymmeniä tuhansia asiakkaidemme ylläpitämiä WordPress-sivustoja ja myös omien yritysten kotisivut oli toteuttu WordPressillä. Olen siten kerännyt kaikenlaisia kokemuksia WordPressistä niin palveluntarjoajana kuin myös omien kotisivujen kautta. 


Vaikka WordPress on toimiva työkalu kotisivujen tekoon, niin en silti suosittelisi sitä kaikille asiakkaille, etenkään pienyrittäjille. Miksi en? Koska pienyrittäjille aika on rahaa ja toisaalta rahaakaan ei usein ole ainakaan vielä yrityksen alkuvaiheessa liikoja muille jaettavaksi. Kokemukseni mukaan WordPress-kotisivut ovat hankalia toteuttaa ja työteliäitä ylläpitää myös WordPress-osaajille puhumattakaan kokemattomista kotisivujen tekijöistä. 

Syitä miksi ei kannata tehdä ko­ti­si­vu­ja WordPres­sil­lä

Tässä syitä, miksi ei kannata valita WordPressiä. Käyn tarkemmin jokaisen kohdan listan jälkeen läpi.

 • Olet pienyrittäjä
 • Kotisivujen luonti
 • Kustannukset
 • Lisäosat ja kotisivupohjat
 • Optimointi
 • Koodaus
 • Tietoturva
 • Päivitykset
 • Tuki

WordPress ei ole op­ti­maa­li­nen ratkaisu ta­val­li­sen pie­ny­ri­tyk­sen ko­ti­si­vuil­le

Oletko tekemässä yritykselle kotisivuja? Haluatko kertoa kotisivuillasi lähinnä  yrityksesi tuotteista tai palveluista ja haluat lisäksi yhteystiedot näkyville?  Kenties haluat myös lisätä yh­tey­den­ot­to­lo­mak­keen, kuvagallerian tai vaikka kartan? Haluaisit varmasti myös, että kotisivujen teko on helppoa ja ylläpito vaivatonta? Tällöin sinun ei kannata edes harkita WordPressin käyttöä kotisivujen tekoon. 


Kotisivujen tekoon löytyy monia muita vaihtoehtoja, joiden avulla kotisivujen tekeminen on paljon helpompaa ja ylläpito vähemmän aikaa vievää. Lisäksi itse kotisivut ovat todennäköisesti näyttävämmät ja toimivat luotettavammin ja nopeammin kuin WordPress-kotisivut. 


Mitä sitten  kannattaisi käyttää WordPressin sijasta? Kotisivukonetta. Jos haluat tehdä ja ylläpitää kotisivuja helposti, kotisivukoneet ovat tätä varten suunniteltuja. Esimerkiksi Oidom on sellainen, jossa panostamme paljon käytettävyyteen, jotta kotisivujen teko olisi mahdollisimman vaivatonta.

WordPres­sin lisäosat ja teemat

Lisäosat ja teemat ovat siinä mielessä WordPressissä kivoja, että niitä on todella paljon ja niiden avulla saa lisättyä kotisivuille  lähes mitä vain toiminnallisuuksia. Voisi myös sanoa, että lisäosat ovat yksi WordPressin parhaista puolista. Ongelmiakin kuitenkin riittää: kotisivujen pystyssä pysyminen, turvallisuuspuoli ja lisäosien kuormittavuus. 


Lisäosat ja teemat ovat suurin syy WordPressissä kohdattuihin ongelmiin. Tehdessäni töitä hosting-alalla, tämän tästä asiakkaat ja myös kotisivujen tekijät tiedustelivat miksi heidän WordPress ei enää toimi. Ylivoimaisesti suurin syy oli siinä, että jokin lisäosa aiheutti vakavia ongelmia. Joskus lisäosan tai WordPressin päivitys on aiheuttanut sen ettei kotisivut toimi, joskus jokin uusi lisäosa aiheuttaa harmia toisen jo asennetun lisäosan kanssa. 


Hätäkorjaus lisäosa- ja teemaongelmissa on yleensä ottaa koko lisäosa tai teema pois käytöstä. Se ei ole täydellinen ratkaisu, koska lisäosan toiminnot eivät tällöin toimi ollenkaan ja sillä voi olla suuri vaikutus kotisivuihin. Lisäosan pois käytöstä ottaminen antaa kuitenkin yleensä lisää aikaa etsiä varsinainen ratkaisu ongelmaan, kun ainakin osa kotisivuista toimii.


Lisäosien turvallisuus on vaihtelevaa. Koodin taso on vähintäänkin kirjava.  Pahimmillaan on nähty, että lisäosat itsessään sisältävät viruksia (harvinaista kylläkin). Suurin osa WordPressin hakkeroinneista tehdäänkin lisäosien kautta. Pal­ve­lun­tar­joa­ja­kaan ei kaikkia lisäosiin kohdistuvia hyökkäyksiä pysty valitettavasti estämään. Hakkerointeja WordPressissä tapahtuu valitettavan usein. 


Yksi ongelma lisää on, että lisäosat saattavat hidastaa todella paljon WordPress-kotisivujen toimintaa. Kotisivut saattavat kuluttaakin huomattavasti prosessoritehoa ja muistia ja olla sen vuoksi erittäin hitaat. 


Näistä mainituista syistä suositus WordPressissä on, että ota vain sellaisia lisäosia käyttöön joita todella tarvitset ja nekin mielellään vain luotettavilta kehittäjiltä.

WordPress-ko­ti­si­vu­jen hitaus

Miksi nopeudella on väliä? Tutkimusten mukaan kotisivuilla kävijät poistuvat helposti, mikäli kotisivut eivät lataudu parissa sekunnissa. Lisäksi tätä vielä enemmän kävijöitä haittaa, mikäli kotisivujen latausnopeus vaihtelee paljon.  Lisäksi hakukoneet, kuten Google, arvostavat nykyään nopeita kotisivuja eli ne sijoittuvat hakutuloksissa paremmin hitaisiin kotisivuihin verrattuna.


Wordpress ei ole erityisen nopea  edes vasta asennettuna. Lisättäessä lisäosia ja muita himmeleitä WordPressiin, alkavat kotisivut pikkuhiljaa hidastua.  Siten, jos teet WordPress-kotisivut, tulee niiden nopeutta optimoida. Joskus WordPress-kotisivujen tekijät käyttävät melkein jokaiseen asiaan aina omaa lisäosaansa. Olen enimmillään nähnyt lähemmäs sata lisäosaa käytössä yhdessä sivustossa. Määrässä silloin  todennäköisesti maksetaan hintaa kotisivujen nopeudessa ja vakaudessa. Väittäisin, että tuskin kaikki lisäosat ovat tuolloin oikeasti tarpeellisia. Lisäksi WorPressin hitauteen vaikuttaa se seikka, että WordPress on dynaaminen. Tämä tarkoittaa, että kotisivuilla vierailevan käyttäjän selain joutuu odottelemaan tie­to­kan­ta­ky­se­lyi­hin vastausta tai erilaisten skriptien latautumista. 


Viimeistään kotisivujen hidastuessa ylläpitäjä lisää cache-lisäosan eli välimuistin, joka nopeuttaa kotisivujen toimintaa. Välimuistin toiminta perustuu siihen, että se tarjoilee kotisivut staattisena sisältönä. Vä­li­muis­ti­li­sä­osis­sa, vaikkakin erittäin hyödyllisiä WordPressissä, on omat ongelmansa. Ongelmat kohdistuvat yleensä yh­teen­so­pi­mat­to­muuk­siin jonkin lisäosan kanssa tai joskus myös siihen, että välimuisti täyttää levytilan. Välimuisti voi myös olla ongelmallinen, jos tiedon pitää olla aina heti muutoksen jälkeen näkyvissä kotisivuilla. Esimerkiksi verkkokauppiailla voi olla ongelmia tuotteiden hintojen päivittymisen kanssa, kun välimuisti säilöö vielä jonkin aikaa vanhoja hintoja muistissa. Lisäksi välimuisti ei aina takaa, että kaikki kotisivujen sivut latautuvat yhtä nopeasti, joten sivujen latausnopeudet voivat vaihdella, mikä voi aiheuttaa sen, että kotisivuilla vieraileva päättää poistua kotisivuilta.


WordPressissä optimaalista olisi saada kaikki kotisivujen sivut toimimaan mahdollisimman nopeasti ilman välimuistilisäosaa ja sitten vasta lisätä välimuistilisäosa. Näin kaikki sivut latautuisivat kohtuuajassa ja tärkeimmät sivut vieläpä nopeasti. Tämä kuitenkin usein tarkoittaa paljon manuaalista työtä. Saattaa myös olla, että tässä vaiheessa viimeistään poistellaan kotisivuilta monia lisäosia, jotteivat ne hidastaisi kotisivuja. Yksi vaihtoehto voi olla lisätä palvelimien tehoja: se kuitenkin voi siis kuluttaa turhaa resursseja ja lisätä kustannuksia. Lisäksi tehojen lisääminen ei aina edes auta,  kun vika voi olla myös lisäosan koodissa ja siten ongelman aiheuttama bugi voi syödä kaikki saatavissa olevat resurssit.


Kotisivukoneissa sen sijaan ei yleensä tarvitse välimuisteista huolehtia. Meillä Oidomissa asiakas ei tarvitse välimuistilisäosia. Oidomilla tehdyt kotisivut ovat jo valmiiksi staattiset, eikä sivuista tarvitse siten erikseen tarjoilla staattista versiota cachen avulla. Lisäksi Oidomissa on käytössä mullistava tekniikka: siinä vierailtavan sivun linkkien takana olevat sivut ladataan taustalla valmiiksi. Voit kokeilla tätä tekniikkaa vierailemalla etusivullemme (Oidom.fi) ja tämän jälkeen klikkaamalla siellä näkyviä linkkejä . Voit huomata että aukeavat sivut lautuvat käytännössä välittömästi. Se siis johtuu siitä, kun kyseiset sivut on jo taustalla ladattu valmiiksi. Oidomissa hyödynnämme muitakin tekniikoita, kuten CDN (palvelimia ympäri maailmaa ja kotisivut latautuvat lähimmältä palvelimelta). CDN:n avulla Oidomilla tehdyt kotisivut latautuvat kaikkialla maailmassa nopeasti. Oidomissa olemme siten pyrkineet eri tekniikoilla varmistamaan sen, että kotisivut latautuvat aina tasaisen nopeasti.

Jatkuvat WordPres­sin päi­vi­tyk­set

 Päivitykset ovat WordPressissä oma riesansa. Päivitettävää on tämän tästä, koska WordPressiin tulee päivityksiä, mutta päivitettävää tulee jatkuvasti myös lisäosiin ja teemoihin. Päivitykset ovat vieläpä erittäin tärkeitä, koska ne saattavat paikata tietoturva-aukkoja. Onneksi nykyään on monia tapoja päivittää WordPress automaattisesti. Päivitykset voivat kuitenkin valitettavasti aiheuttaa sen, että kotisivut eivät toimi ollenkaan päivitysten jälkeen. Useimmiten syynä tällaiseen tilanteeseen on jokin lisäosa tai teema. Ko. Ongelma on WordPressissä hyvin tavallinen. Siten sen, joka ylläpitää WordPress-kotisivuja eli yleensä niiden tekijän, tulee huolehtia että päivitykset tapahtuvat ajallaan ja päivitysten jälkeen kotisivut edelleen toimivat.


Päivityksistä ei kotisivukoneissa, kuten Oidomissa käyttäjän tarvitse välittää. Oidomissa päivitykset hoidamme me.

Koodaus ja teemojen muokkaus WordPres­sis­sä

WordPressissä pärjää pitkälle ilman koodaustaitoja. Jos teet WordPressillä kotisivut, niin silloin on kuitenkin hyvä, jos sinulla on koodausosaamista. Näin siksi, että koodaustaito helpottaa erilaisissa ja vaihtelevissa ongelmatilanteissa, mitä WordPressissä todennäköisesti aika ajoin tulee eteen. Kyse voi olla yksittäisestä muokkauksesta, jota haluat tehdä esimerkiksi vaikka valmiiseen teemaan tai jokin virhetilanne, jonka selvittämistä voi koodaustaidot helpottaa.

WordPres­sin tie­to­tur­va

Aiemmin mainitusti WordPress-sivut hakkeroidaan usein lisäosien avulla, koska niiden koodauksen taso vaihtelee.  Siten niiden kanssa kannattaa olla varovainen. Lisäosien lisäksi yksi reitti hakkeroida johtuu siitä, että WordPress on dynaaminen.  Dynaamisissa kotisivuissa otetaan yhteys tietokantaan siinä, missä staattisissa kotisivuissa ei. Dynaamiset kotisivut eivät ole yhtä turvalliset kuin staattiset kotisivut, koska tietokantayhteyttä otettaessa  on mahdollista tehdä ns. SQL-injektioita ja XSS-hyökkäyksiä. Koska staattisilla kotisivuilla ei oteta yhteyttä kotisivujen tietokantaan ei sitä kautta myöskään voida hyökätä.


WordPress-kotisivuja tehdessä on hyvä myös huomata, että kotisivujen tekijän kannattaa tutustua WordPressin tietoturvan parhaisiin käytänteisiin. Mm. kirjautumissivun suojaaminen, wp-admin-kansion suojaaminen ja päivitykset ovat oleellinen osa WordPressin tietoturvaa.

WordPres­sin tuki ja ko­ti­si­vu­jen muokkaus

Kirjoitus jatkuu kuvan alla.

flat screen monitor

Asennettavassa WordPressissä ei ole WordPressin puolelta asiakastukea. Siten, kun apua tarvitsee, pitää kääntyä jonkin muun tahon eli esimerkiksi hosting-tarjoajan, WordPress-yhteisön, kotisivujen tekijän tai lisäosan tekijän puoleen. Näissä tapauksissa voi joutua pallotteluun, mikä ongelma kenellekin kuuluu, jos kenellekään. 


WordPress on alunperin blogialusta.  Se ei ole kaikista helpoin tai intuitiivisin tapa tehdä kotisivuja. Kun kirjaudut kotisivuille näet WordPressin hallintapuolen (näkymä yllä olevassa kuvassa). Sieltä voit hallinnoida kotisivuja. On myös näkymiä, joista voi yrittää muokatessa katsoa, miltä muokattava sivut tulee näyttämään, mutta yleensä näet vain osia siitä tai sivu saattaa näyttää kuitenkin julkaistuna täysin erilaiselta. 


Kotisivukoneet ovat tässä mielessä helpompia, kun suoraan näet missä kohtaa sivustoa olet ja miltä sivut tulevat näyttämään jo muokattaessa kotisivuja. WordPress on tähän ongelmaan jo yrittänyt puuttua esimerkiksi Gutenberg-editorin avulla. Se ei kuitenkaan ole sama asia. Isoin ero kotisivukoneisiin tulee siinä, että niissä tämä osa käytettävyyttä on mietitty alusta lähtien, kun WordPressissä sitä on yritetty lisätä jälkikäteen tuotteeseen, johon sitä ei ole suunniteltu. Tätä voisi verrata sähköautoihin. Teslan etumatka moneen autovalmistajaan on perustunut osiltaan siihen, että he ovat tehneet autonsa alusta alkaen sähköautoksi. Kotisivukoneet, kuten Oidom, on alusta pitäen perustettu ajatuksena tehdä kotisivujen luomisesta mahdollisimman helppoa.

WordPres­sin sijaan kannattaa harkita ko­ti­si­vu­ko­net­ta

Tämän kirjoituksen tarkoitus ei ole estää ketään käyttämästä WordPressiä. On varmasti tapauksia, joissa WordPress on hyvä vaihtoehto. Moni kuitenkin tekee suhteellisen yksinkertaiset kotisivut tarkoituksenaan ylläpitää niitä, muttei tarkoituksena käyttää paljoa aikaa kotisivujen tekoon  ja ylläpitoon. Siksi halusin muistuttaa myös, että hyviä ja joissain tapauksissa myös parempia vaihtoehtoja on. Kannattaa siis ainakin tutustua erilaisin kotisivukoneisiin . Oidom on kotisivukoneena erittäin moderni ja hyvä vaihtoehto WordPressille, kun etsitään helpompaa ylläpidettävää. Kehitämme Oidomia jatkuvasti saamamme palautteen perusteella.


Tässä vielä hieman listausta Oidomin ominaisuuksista:

 • Staattiset kotisivut eli nopeasti latautuvat turvalliset kotisivut
 • Kotisivuilla olevien linkkien sivut ladataan valmiiksi taustalla, jolloin sivut latautuvat välittömästi
 • Erittäin vikasietoinen (kotisivut toimivat käyttäen useampaa palvelinsalia ja useampaa palvelinta)
 • CDN eli kotisivut latautuvat kaikkialla maailmassa nopeasti
 • Päivitykset asiakkaan puolesta
 • Helppokäyttöinen käyttöliittymä
 • Ei tarvitse osata koodata
 • Ei tarvetta välimuistille
 • Kotisivut ja kotisivujen muokkaus toimivat myös mobiililaitteilla
 • Responsiiviset (mobiiliystävälliset) kotisivut
 • Toiminnallisuudet yhdeltä luotettavalta taholta 
 • Oidomiin voi upottaa myös muiden tekijöiden toiminnallisuuksia
 • Uusia ominaisuuksia kehitetään jatkuvasti
 • Oidomin oma suomenkielinen asiakaspalvelu
 • Ilmainen kokeilu


Oidomin blogi