Logo, Google Sydney
29.4.2021

Ha­ku­ko­neop­ti­moin­ti (SEO, Google-op­ti­moin­ti) eli ko­ti­si­vu­jen näkyvyys Googlessa

Meiltä kysytään usein varsinkin asiakkaan ko­ti­si­vu­jen ollessa vielä al­ku­tai­pa­leel­la, miten saan ko­ti­si­vu­ni näkymään Googlessa ja toisaalta, miten nä­ky­vyyt­tä ha­ku­ko­neis­sa pa­ran­ne­taan. Pureudun tässä kir­joi­tuk­ses­sa ha­ku­ko­neop­ti­moin­nin saloihin.

Hakukoneoptimointi (SEO eli Search Engine Optimization) on pitkäjänteistä työtä. Jos olet vasta luomassa uusia kotisivuja, niin huomioithan, että voi hyvinkin mennä viikkoja, ennen kuin Google huomioi kotisivusi eli siihen että googlen botti käy indeksoimassa uudet kotisivut. Siten hakukoneoptimoinnin kannalta on hyvä, jos saat mahdollisimman pian julkaistua jotain kotisivuillasi, jotta kotisivut alkavat näkymään hakukoneissa.  On kuitenkin hyvä muistaa muutoksia tehdessä, että Googlella voi mennä viikkoja niiden huomioimiseen. Mennyt ei myöskään ole tulevaisuuden tae, joten vaikka kotisivut näkyisivät nyt hyvin Googlessa, ei se tarkoita sitä etteivätkö kilpailijasi vielä joku päivä voisi ohittaa kotisivujesi sijoituksen. Näin ollen hakukoneoptimoinnin eteen kannattaa tehdä pitkäjänteisesti töitä.


Jos haluat, että kotisivusi näkyvät nopeasti hakutuloksissa, niin kannattaa ottaa käyttöön maksullinen Google Ads. Sen avulla voit tehdä hakutulosten joukkoon mainoksia. Alla kuitenkin vinkki siitä, miten tuota Googlen botin käymistä kotisivuilla voi yrittää nopeuttaa ja siten saada kotisivun tuloksia nopeammin näkymään Googlessa.

SEO in Colorful Alphabets

Miten voin nopeuttaa uusien kotisivujen löytymistä Googlessa?


Google tarjoaa kätevän työkalun nimeltään Google search console (aiempi nimi verkkovastaavan työkalut). Google search console on ilmainen työkalu, jonka avulla voit hallinnoida kotisivujesi näkyvyyttä Googlen hakukoneessa. Käytännössä voit saada sitä kautta esimerkiksi ilmoituksia, jos Google ei onnistu indeksoimaan kotisivujasi tai sivuillasi on jokin muu virhe. Search consolen kautta voit pyrkiä myös nopeuttamaan indeksoinnin aikataulua.


Google-näkyvyyteen vaikuttavat tekijät


Kotisivujen näkyvyyteen hakukoneissa vaikuttavat ainakin seuraavat asiat:

 • Nopeus
 • Sisältö
 • Kuvat (alt-tekstit ja tiedostonimet)
 • Metaotsikko ja -kuvaus
 • Domain ja url
 • Linkit (linkin kuvaus)
 • Mobiilipuoli

Käyn seuraavaksi (tässä kirjoituksessa) jokaisen näistä kohdista tarkemmin läpi.

Ko­ti­si­vu­jen nopeuden vaikutus ha­ku­ko­ne­nä­ky­vyy­teen

(Jos sinulla on Oidom, voit halutessasi hypätä nämä nopeuteen liittyvät kohdat sillä nämä on automaattisesti hoidettu puolestasi)


Google ei kerro kovin tarkkaan, mitkä asiat vaikuttavat ha­ku­ko­ne­nä­kyy­vyy­teen. Googlen työntekijä on kuitenkin kertonut, että kotisivujen latausnopeudella on merkitystä.


Nettisivujen nopeuteen vaikuttavia tekijöitä:

 • Kuvakoot
 • Tietokanta vs. staattiset kotisivut
 • Kotisivujen koodi
 • CDN
 • Palvelimen tehot ja resurssit sekä välimuisti (cache)

Kuvakoon vaikutus nopeuteen


Nopeuttaaksesi kotisivuja poista niitä hidastavat asiat. Esimerkiksi, jos olet tehnyt kotisivut jollain si­säl­lön­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mäl­lä tai jopa itse, voi hyvin olla että kotisivuilla on turhan isoja kuvia, joita voisi (tiedostokoon) osalta pienentää. Tarkoitus on saada kuvan koko megatavuina mahdollisimman pieneksi ilman että visuaalinen ilme kärsii. Tämä nopeuttaa kotisivujen latausaikoja ja samalla vähentää turhaa kaistan kulutusta. Erityisesti hitaammat mobiiliyhteydet kiittävät.


Oidom optimoi kuvat puolestasi. Samalla, kun lataat kuvia Oidomiin, Oidom luo kuvista useita versioita eri kokoisille näytöille. Ladattaessa kuvia Oidomiin kannattaa niiden olla hyvälaatuisia, jotta myös isojen näyttöjen versiot ovat tarkkoja.


Kotisivujen koodi ja tietokanta vs. staattiset kotisivut


Kotisivujen koodilla on merkitystä niiden nopeuteen. Monet kotisivut on tehty PHP:n avulla. Tavallisesti uudemmat PHP-versiot ovat edeltäjiään nopeampia. Siksi onkin järkevää myös tietoturvankin takia päivitellä PHP-versio uusimpaan. Se, miten hyvin koodi on kirjoitettu on myös merkityksellistä. Erityisesti si­säl­lön­hal­lin­ta­jär­jes­tel­miä käyttävän kannattaa huomioida, että monet lisäosat esimerkiksi WordPressissä voivat olla heikosti koodattuja ja aiheuttaa kotisivujen hidastumista. 


Lisäosia kannattaa käyttää mahdollisimman vähän, jotta ne eivät hidastaisi kotisivuja. Monet kotisivut myös käyttävät tietokantaa, kuten edellä mainittu WordPress.  Jos mahdollista, kannattaa harkita, mikäli kotisivuista saisi staattiset. Staattiset kotisivut ovat nopeampia, koska niissä ei tehdä tietokantakyselyjä. 


Oidomin tuottamat kotisivut ovat aina staattiset eli erittäin nopeat verrattuna PHP:ta ja tietokantaa käyttäviin kotisivuihin. Lisäksi Oidomissa ladataan valmiiksi linkkien takana olevat sivut, joten käyttäjän klikatessa sivuilla olevaa linkkiä, avautuu seuraava sivu välittömästi. Lisäksi optimoimme koodin suoraan ja siten käyttäjän ei tarvitse tästäkään puolesta itse huolehtia.


CDN (Content Delivery Network)


CDN eli si­säl­lön­ja­ke­lu­verk­ko on maantieteellisesti hajautettu palvelimien verkko, jossa palveluja on tarkoitus tarjota lähellä käyttäjää nopeuden ja toimintavarmuuden vuoksi. Siten saat latausaikoja parannettua ottamalla CDN:n käyttöön. Tämä on erittäin hyödyllinen ominaisuus, jos kotisivujasi ladataan ympäri maailmaa.


Oidomissa kaikki käyttäjien tekemät kotisivut lisätään automaattisesti CDN:ään, joten Oidomilla tehtävät kotisivut toimivat nopeasti kaikkialla.


Palvelimen resurssit ja välimuisti


Yksi tapa nopeuttaa kotisivuja on lisätä palvelimen resursseja. Erityisesti ruuhkautunut palvelin voi aiheuttaa kotisivujen hidastumista. Tässä kohtaa on kuitenkin tärkeä huomata, että kotisivut kannattaa olla mahdollisimman optimoidut, jotta ne kuormittaisivat mahdollisimman vähän palvelinta. Näin palvelin tai palvelimet kestävät myös ruuhkan paremmin. Välimuistista (eli cache)  voi hyvin olla apua, jos käytössä on tietokanta.


Oidomilla tehdyt kotisivut ovat staattiset, joten välimuistia ei Oidomissa tarvita. Lisäksi huolehdimme usean palvelimen turvin siitä, että kotisivut latautuvat nopeasti.

Kotisivujen nopeuden testaaminen

Kotisivujen nopeuden testaamiseen on netissä useita työkaluja. Hyviä sellaisia ovat ainakin Pingdom, Pagespeed ja GTmetrix. Nopeuksia mitattaessa kannattaa huomioida mistä pisteestä testit tekevät mittaukset erityisesti jos kotisivuillasi ei ole CDN-käytössä. 

Google Pagespeed

Sisältö (avainsanat, hakusanat) ja kotisivujen näkyvyys hakukoneissa


Sisältö on kultaa. Sisällön määrä ja laatu ratkaisevat. Kannattaa siis tuottaa laadukasta sisältöä kotisivuille ja huomioida myös se, että sisällöstä löytyvät tietyt avainsanat tai hakusanat. Avainsanoilla tarkoitan sellaisia sanoja, joiden avulla uskot ja haluaisit käyttäjän hakukoneessa kotisivusi löytävän. Avainsanoja kutsutaan myös usein hakusanoiksi.

Otsikot (H1, H2, H3…)


Pyri hyödyntämään avainsanoja otsikoissa. Otsikot ovat kotisivujesi sisällössä näyttävin teksti ja siten merkityksellinen myös hakukoneelle.


Esimerkki:

Esimerkiksi ravintola nimeltään ”Pizzeria Margherita” Helsingissä voisi kirjoittaa otsikkoon:

”Helsingin parhaat pizzat Käpylän Pizzeria Margheritasta.”. Hyvää otsikossa olisi se, että hakukone huomaisi otsikosta yrityksen nimen, paikkakunnan eli Käpylän ja Helsingin sekä yrityksen tärkeimmän tuotteen eli pitsan. Se olisi varmaan oma keskustelun aiheensa, mitä kirjoitusasua sanasta pitsa haluaa käyttää, mutta hyvä puoli on se, että Google tunnistaa pitsan ja pizzan samaksi sanaksi. Tämä esimerkin otsikko voisi olla toimiva otsikko esimerkiksi kotisivujen etusivulle.


Jos yrityksesi sijainnilla ei ole merkitystä eli asiakaskuntana on esimerkiksi koko maa, tällöin ei todennäköisesti kannata kirjoittaa paikkakuntaa otsikkoon. Riittänee, että maininta sijainnista löytyy yhteystiedoista.


Kuvat


Aiemmin kirjoituksessa mainitsinkin, että kuvien kokoja kannattaa optimoida. Lisäksi kannattaa käyttää kuvaavia tiedostonimiä ja metakuvauksia kuvissa.


Vaikka nykyään tietokoneet antavat käyttää erikoismerkkejä ja jopa välilyöntejä tiedostonimissä kannattaa niitä vältellä. Itse kirjoitan yleensä myös ääkkösten tilalla pelkät a ja o. Geneeristen tiedostonimien, kuten kuva1.png sijaan kannattaa käyttää jotain, mikä kertoo mitä kuvassa on. Esimerkiksi pizzeria voisi kirjoittaa kuvalle, jossa on pitsa tiedostonimeksi "salami-pizza.png".


Esteettömyyttä ja hakukonetta ajatellen on myös hyvä täydentää kuviin liittyvät alt-tekstit. Niiden avulla voi kuvailla, mitä kuvassa näkyy. Edellistä esimerkkiä mukaillen alt-teksti pizzakuvasta voisi olla vaikka ”Herkullinen salami pizza”.


Ohje: Näin muokkaat kuvien alt-tekstejä Oidomissa.

Kuvien alt-tekstin muuttaminen

Sanojen määrä sivulla


Erilaisissa ha­ku­ko­neop­ti­moin­tiin liittyvissä artikkeleissa yhtenevä mielipide tällä hetkellä on, että tavallisille sivuille ja blogipostauksille hyvä minimimäärä sanoille on vähintään 300 sanaa. Oikein hyville (eli tärkeille sivuille) eli esimerkiksi asiantunteville artikkeleille suositus on yli 900 sanaa. 


Muista lisätä väliotsikoita lukemisen helpottamiseksi ja tekstin jaksottamiseksi. Otathan myös huomioon, että sisällön tulee olla uniikkia. Suorista, muiden kotisivuilta kopioiduista teksteistä Google todennäköisesti vain rankaisee eli sijoitus hakutuloksissa tippuu, joten se ei kannata.


Joskus aikoinaan oli hyötyä myös siitä, jos sanat olivat perusmuodossa. Lauseet saattoivat silloin kuulostaa hieman hassuilta, kun tärkeimmissä sanoissa pyrittiin jättämään taivutukset pois. Nykyään siitä ei enää ole hyötyä sillä Google tunnistaa hyvin sanojen taivutukset ja synonyymit.


Hauissa näkyviä avainsanoja on hyvä löytyä tekstissä. Niiden määrän suhteen kannattaa olla kuitenkin varovainen. Avainsana saisi esiintyä maksimissaan 1-2% tiheydellä eli noin kerran tai kaksi per sata sanaa. Jos avainsanoja käyttää paljon useammin, saattaa Google tulkita avainsanat kikkailuksi ja rangaista sivujen sijoittumista sen vuoksi.


Tekstien boldaus eli vahvistaminen


Lienee historian havinaa että tekstin boldaamisesta olisi hyötyä hakukoneissa. Siitä on tuskin enää mainittavaa hyötyä, koska hakukoneita yritettiin hämätä tekstin vahvistamisella. Tällöin sen merkitystä hakutuloksissa vähennettiin. Siinä boldaus kuitenkin auttaa että ihmisten on helpompi nopeasti selailla tekstiä ja etsiä haluamaansa tietoa. Älä kuitenkaan käytä boldausta liikaa, vaan maksimissaan kerran per kappale.


Vanhaa ja uutta sisältöä sekä linkit


Google arvostaa kotisivujasi sitä enemmän, mitä enemmän siellä on vanhaa ja uutta sisältöä. Käytännössä tällaista uutta sisältöä voi luoda esimerkiksi blogin avulla. Myös Oidomissa voit tehdä kätevästi blogin. Löydät sen vasemmalta sinisestä palkista kohdasta Artikkelit. Muista vielä, että hyvässä artikkelissa on vähintään 900 sanaa. Lyhyemmässäkin mielellään vähintään 300 sanaa.

1619541576624_blogi_oidomissa-me.png

Blogista on myös se hyöty, että kun kirjoitat erityisen hyödyllisiä kirjoituksia, kävijät saattavat linkata kotisivusi sosiaalisessa mediassa tai heidän kotisivuillaan esimerkiksi juuri blogissaan.

Linkit


Muiden kotisivuilla olevat linkit, jotka johtavat sinun kotisivuille eli jotka tuovat kävijöitä muiden kotisivuilta omille kotisivuillesi, ovat erittäin hyödyllisiä. Saat linkkien kautta suoraan kävijöitä, mutta myös Google arvostaa kotisivujasi enemmän, kun nämä ns. ulkopuoliset linkit ohjaavat sinne.


Linkit omilta nettisivuilta muiden sivuille on sellainen asia, mitä monet välttävät, koska periaatteessa linkit vievät pois kotisivuilta. Niitä ei kuitenkaan kannata aina välttää. Esimerkkinä blogikirjoitukset, joissa ulkopuolelle vievät linkit voivat olla hyödyllisiä lukijalle, niin ei siitä myöskään hakukoneen kannalta ole haittaa vaan ne tekevät kirjoituksestasi kävijän kannalta paremman. Tärkeimmillä kotisivujen sivuilla käyttäisin kuitenkin harkintaa ulkopuolisten linkkien kanssa. 


Tekstilinkkien olisi hyvä kuvata kohde, mihin linkki vie. Siten hakukoneiden kannalta on parempi käyttää yleisluontoisen ”Lue lisää täältä” linkin sijaan esimerkiksi linkkiä ”Ohje hyvän pizzan tekoon” .

Avainsana domainissa tai URLissa


Googlen mukaan siitä ei ole hyötyä, että domainissa on avainsana. Sinällään, kun muistelen aiempia kokemuksiani, niin tuosta tuntui aikoinaan olevan hyötyä. Se, mistä voi kuitenkin olla hyötyä, on laittaa avainsanoja URLiin eli niin sanottuun selaimen osoitekenttään. Esimerkkinä domain.fi/avainsana tai vaikka domain.fi/avainsana1-avainsana2. 


Jos ei muuta, niin osoite näkyy hakutuloksessa ja saattaa houkutella käyttäjää tulemaan kotisivuillesi. Joka tapauksessa on kannattavaa käyttää URL:issa ns. selkokielistä tekstiä, jossa sanat ovat luettavissa sen sijaan, että ne olisi esimerkiksi numerosarjoja tai sattumanvaraisia kirjaimia.


Ohje: Avainsanojen muuttaminen Oidomissa URLiin.


Meta-kuvaus ja -otsikko


Meta-kuvaus on oleellinen osa hakukoneoptimointia. Ennen oli myös meta-avainsanat, mutta niillä ei enää nykyhakukoneille ole merkitystä (jälleen syynä että ominaisuutta aikanaan käytettiin väärin). Meta-otsikko on usein se otsikko, jota hakukone hyödyntää hakukoneessa otsikkona.


Meta-otsikosta esimerkki alla olevassa kuvassa: ”Oidom-kotisivukone: Upeat kotisivut helposti".


Meta-kuvaus on  teksti, jota hakukone usein hyödyntää hakutuloksen tekstissä. Kannattaa kuitenkin muistaa, että Google näyttää hakutuloksessa mitä se haluaa eli se voi hyödyntää metakuvausta tai olla hyödyntämättä sitä.


Meta-kuvauksesta esimerkki: ”Oidomin kotisivukone on helpoin tapa tehdä upeat kotisivut. Ylläpidä sisältöjä käden käänteessä, myös puhelimella ja tabletilla. Kokeile 30 päivää ilmaiseksi!”

hakutulos meta-otsikko ja meta-kuvaus

Kirjoita jokaiselle sivulle oma meta-otsikko ja -kuvaus. Hakukone ei tykkää tuplasisällöistä sivuilla yleensäkään, muttei erityisesti metassa. On siis tärkeää, että metakuvaus on jokaisella sivulla uniikki ja liittyy kyseisen sivun sisältöön.


Älä tee metakuvauksesta kauhean pitkää. Maksimissaan 50-160 merkkiä. Google saattaa hyvin lyhentää erityisen pitkiä kuvauksia ja toisaalta lopulta Google myös päättää käyttääkö se metakuvausta ylipäänsä hyödyksi hakutuloksessa.


Meta-otsikon ja -kuvauksen lisääminen Oidomissa.


Kotisivujen on toimittava hyvin myös kännykällä ja tabletilla


Kännyköiden, tablettien eli kaikkien mobiililaitteiden merkitys internetissä on kasvanut valtavasti ja tulee olemaan koko ajan vain suurempi. Tämän tiedostaa myös Google, jonka mukaan mobiilikäyttäjä poistuu kotisivuilta n. 5 kertaa helpommin ja siksi hakukoneet myös arvostavat enemmän kotisivuja, jotka toimivat hyvin myös mobiililaitteilla. Tämän voi huomata myös Googlen tarjoamassa palvelussa Pagespeed. Siinä näytetään ensin tulokset mobiililaitteelle ja sitten voi katsoa tuloksia myös tietokonetta käyttäville. Näin ollen kotisivujen tulee olla responsiiviset eli mobiiliystävälliset. Lisäksi kotisivujen tulee toimia nopeasti myös hitaammilla yhteyksillä.


Oidom optimoi kuvat ja tekstit suoraan kaikille näytöille sopiviksi, joten käyttäjän ei tarvitse huolehtia mo­bii­liop­ti­moin­nis­ta. Jos et käytä Oidomia, kannattaa erityisesti tutkia ovatko kotisivut toimivat kaikilla eri näytöillä ja toisaalta esimerkiksi latautuvatko ne nopeasti.

Tuloksien seuraaminen (Google Analytics)


Moni asia ei edisty, jos ei kehitystä seuraa. Samoin on kotisivujen suhteen. Kävijöiden seuraamiseen voi käyttää jotain analytiikkatyökalua. Näistä käytetyin lienee Google Analytics. Sen avulla on hyvä seurata kotisivujen kävijämäärien kehitystä ja mille eri sivuille kävijät menevät. Lisäksi sieltä voi esimerkiksi seurata kuinka kauan kävijät keskimäärin viettävät aikaansa kotisivuilla.


On hyvä seurata myös erilaisten avainsanojen eli hakutermien menestystä. Tähänkin on saatavilla paljon erilaisia seurantatyökaluja. Yksi sellainen on Wincher. Käytännössä Wincherissä voit seurata, miten kotisivusi sijoittuu tietyillä hakusanoilla. Jotta kotisivut löytyvät, on  tärkeää sijoittua hakukoneen ensimmäiselle sivulle eli ensimmäisen kymmenen hakutuloksen joukkoon.

Sosiaalinen media ja videot (Youtube)


Kotisivujen yleisen näkyvyyden kannalta sosiaalinen media on tärkeä. Voit saavuttaa sosiaalisen median kautta nopeammin tuloksia eli kävijöitä kotisivuillasi kuin hakukoneoptimoinnin kautta. Hakukoneoptimointi on pitkäjänteistä työtä. Sosiaalinen media ei suoraan vaikuta hakukonenäkyvyyteen, mutta se vaikuttaa epäsuorasti: sen avulla voit saada kotisivuillesi linkkejä, jotka nostavat kotisivujesi arvoa.


Youtube-videoilla on käytännössä sama hyöty kuin sosiaalisella medialla. Voit saada ihmisiä linkittämään kotisivuillesi. Toisaalta tarjoamalla laadukasta sisältöä parannat myös brändin näkyvyyttä. On myös vanhoja tutkimuksia siitä, että kotisivujen, joiden yläosassa on video, havaittiin sijoittuvan muita kotisivuja paremmin. Nykyajan hakukoneille video on kuitenkin todennäköisesti vain osa kokonaisuutta, joskin se voi olla hyvä ja tärkeä osa nimenomaan laadukkaan kokonaisuuden tarjoamiseksi kävijöille.

Älä vaihda domainia


Domain kannattaa pyrkiä säilyttämään samana. Kun olet tehnyt kotisivujen eteen kovasti töitä voit menettää paljon tuosta ha­ku­ko­neop­ti­moin­tiin liittyvästä työstä vaihtamalla domainin.

Loppusanat


Hakukoneoptimointi (SEO) voi olla tasapainoilua sen kanssa, mitä sanoja missäkin kannattaa käyttää. Nykyään kuitenkin kikkailun sijaan kannattaa keskittyä sisältöön ja sen laatuun. Google pyrkii tarjoamaan palvelunsa käyttäjille ensisijaisesti laadukasta sisältöä, mikä olisi mahdollisimman lähellä sitä, mitä käyttäjä haluaa.

Jaa tämä artikkeli
jussi_kuva-me.jpg

Jussi Kolhinoja

Kirjoittaja on yksi Oidom Oy:n perustajista. Hän on ollut aiemmin mukana perustamassa Suomen menestyneimpiä hosting-alan yrityksiä, joissa on ylläpidetty kymmeniä tuhansia yritysten kotisivuja. Jussilla on kotisivualalta jo yli kymmenen vuoden kokemus. Oidomin kautta Jussi haluaa olla auttamassa asiakasta online-näkyvyyden kanssa.

Kommentit

© Oidom  2021. Kaikki oikeudet pidätetään.  •  Käyttöehdot  •  Tietosuojaseloste