closeup photo of turned-on blue and white laptop computer

Oidom blogi

Rakkaudesta kotisivuihin ja niiden tekemiseen
Google Pagespeed
12.4.2022
Google esitteli vuonna 2021 Core Web Vitals -mittarit ar­vioi­dak­seen entistä tarkemmin verk­ko­si­vus­to­jen yleistä käyt­tö­ko­ke­mus­ta. Google priorisoi ha­ku­tu­lok­sis­sa net­ti­si­vu­ja, joiden käyt­tö­ko­ke­mus on hyvä.
1646237179303_evasteet-me.jpg
2.3.2022
Netissä liik­kues­sa ei enää näinä päivinä pysty vält­ty­mään eteen pon­nah­ta­vil­ta eväs­te­va­roi­tuk­sil­ta. Mutta miksi niitä tuntuu olevan ihan jo­kai­sel­la si­vus­tol­la ja toisaalta pitäisikö sinunkin ko­ti­si­vul­la­si olla sellainen?
1636463352170_elementtien-lis%C3%A4ys.png-me
8.11.2021
Oidomilla tehdyt sivut ovat pe­rin­tei­ses­ti ra­ken­tu­neet eri­lai­sis­ta valmiiksi koos­te­tuis­ta osioista, joissa on tietty rakenne ja ennalta mää­ri­te­tyt elementit. Uusim­mas­sa päi­vi­tyk­ses­säm­me olemme tuoneet osioiden lisäyksen rinnalle mah­dol­li­suu­den rakentaa osio elementti ele­men­til­tä. Näin pystyt entistä vapaammin vai­kut­ta­maan siihen missä muodossa ko­ti­si­vusi sisällön esität.
Do Something Great
1.9.2021
Miten teet hyvät kotisivut, mikä on ko­ti­si­vu­jen hinta ja mitä ko­ti­si­vu­jen yl­lä­pi­dos­sa kannattaa huomioida.

Tägit