low angle photo of curtain wall building

Oidom blogi

Rakkaudesta kotisivuihin ja niiden tekemiseen

1636463352170_elementtien-lis%C3%A4ys-me.png
8.11.2021
Oidomilla tehdyt sivut ovat pe­rin­tei­ses­ti ra­ken­tu­neet eri­lai­sis­ta valmiiksi koos­te­tuis­ta osioista, joissa on tietty rakenne ja ennalta mää­ri­te­tyt elementit. Uusim­mas­sa päi­vi­tyk­ses­säm­me olemme tuoneet osioiden lisäyksen rinnalle mah­dol­li­suu­den rakentaa osio elementti ele­men­til­tä. Näin pystyt entistä vapaammin vai­kut­ta­maan siihen missä muodossa ko­ti­si­vusi sisällön esität.
Do Something Great
1.9.2021
Miten teet hyvät kotisivut, mikä on ko­ti­si­vu­jen hinta ja mitä ko­ti­si­vu­jen yl­lä­pi­dos­sa kannattaa huomioida.
RayBan sunglasses
23.6.2021
Oidomilla tehdyt net­ti­si­vut käy ja kukkuu ilman eri­tyis­toi­men­pi­tei­tä myös lomasi aikana. Varmista kuitenkin ennen lomille lomp­si­mis­ta, että ko­ti­si­vusi sisällöt pal­ve­le­vat myös lo­ma­kau­den sa­tun­nai­sia vie­rai­li­joi­ta.
lined sliced strawberries
22.6.2021
Tii­vis­tet­ty katsaus Oidomin vii­mei­sim­pien päi­vi­tys­pa­ket­tien sisältöön.

Tägit