low angle photo of curtain wall building

Oidom blogi

Rakkaudesta kotisivuihin ja niiden tekemiseen

29.4.2021
Meiltä kysytään usein varsinkin asiakkaan ko­ti­si­vu­jen ollessa vielä al­ku­tai­pa­leel­la, miten saan ko­ti­si­vu­ni näkymään Googlessa ja toisaalta, miten nä­ky­vyyt­tä ha­ku­ko­neis­sa pa­ran­ne­taan. Pureudun tässä kir­joi­tuk­ses­sa ha­ku­ko­neop­ti­moin­nin saloihin.
25.3.2021
Vuosi 2020 oli Oidomille monelta kantilta kat­sot­tu­na kään­ne­koh­ta. Pe­rus­tim­me Oidom Oy:n ja lisäsimme ko­ti­si­vue­di­to­riim­me monia uusia omi­nai­suuk­sia. Näiden myötä Oidom täyttää entistä paremmin lu­pauk­sen­sa siitä, että sillä voi tehdä ja ylläpitää hienoja net­ti­si­vu­ja, jotka ovat nopeat aina ja kaik­kial­la. Ke­hi­tys­työ kuitenkin jatkuu yhä edelleen ja suun­ni­tel­mat tu­le­vai­suu­den suhteen ovat kir­kas­tu­neet.
13.3.2021
Ko­ti­si­vu­jen nopeus on nykyään etenkin mo­bii­li­lait­tei­den ansiosta entistä isommassa roolissa. Samalla kun tekniikka ja yhteydet ke­hit­ty­vät, kasvavat myös käyt­tä­jien vaa­ti­muk­set. Vaih­toeh­to­ja ei siis nykyään juurikaan ole - ko­ti­si­vu­jen täytyy olla nopeat.

Arkisto

Tägit

© Oidom  2021. Kaikki oikeudet pidätetään.  •  Käyttöehdot  •  Tietosuojaseloste