low angle photo of curtain wall building

Oidom blog

Rakkaudesta kotisivuihin ja niiden tekemiseen

11.6.2020
Etäkevät on vaihtunut vauh­dik­kaas­ti kesään. Päi­vi­tyk­siä on Oidomiin tehty viime aikoina ahkeraan tahtiin ja tässä kir­joi­tuk­ses­sa avaamme tarkemmin mitä kaikkea uutta edi­to­ris­ta löytyy.
19.2.2020
Tammikuu ei tänä vuonna tuntunut yhtään niin pitkältä kuin nor­maa­lis­ti. Oidomin ke­hi­tys­tii­mi on jatkanut viime vuoden lopulla vii­meis­tel­ty­jen toi­min­nal­li­suuk­sien tes­taus­ten sekä hie­no­sää­tö­jen parissa. Helmikuun al­ku­puo­lel­la päi­vi­tim­me nuo uutuudet vihdoin myös tuo­tan­toon muidenkin Oidomin käyt­tä­jien iloksi. Seu­raa­vas­sa avaamme tarkemmin mitä erityisen huo­mio­nar­vois­ta uusin päivitys pitää sisällään.
17.12.2019
Vuoden 2019 päivät alkavat käydä vähiin. Näin ennen jou­lu­lo­mil­le rau­hoit­tu­mis­ta onkin hyvä kerrata eritoten vii­meis­ten kuu­kausien aikana ta­pah­tu­nei­ta päi­vi­tyk­siä sekä raottaa verhoa tulevan vuoden suun­ni­tel­mien osalta.

Arkisto

Tägit

Oidom Oy

Firdonkatu 2

00520 Helsinki

y-tunnus: 3122671-5


Tuki

[email protected]

support.oidom.com/fi/


Oidom - ko­ti­si­vu­ko­ne

Oidom on helpoin tapa tehdä nettisivut. Tällä kotisivukoneella pääset luomaan itsellesi sivuston jota on helppo käyttää ja päivittää.

© Oidom  2020. Kaikki oikeudet pidätetään.

Your text